Fiske i Jönköpings län

I Jönköpings län finns fantastiska fiskemöjligheter! Behöver du information om vart du kan rampa din båt, var kan man hitta bra sjöar för landfiske, boende m.m då ska du besöka hittafiske.se! På hittafiske.se hittar du allt detta och mycket mer för att din fiskeresa ska bli så bra som möjligt! Hittafiske.se

 

 

 

 

Intresset för fritidsfiske är av betydande storlek i såväl Sverige som Jönköpings län. Faktum är att cirka 50 000 personer bosatta i Jönköpings län bedriver fritidsfiske i någon omfattning varje år. I flera fall är fritidsfisket och den besöksnäring den bidrar med av stor betydelse för ett mindre samhälles infrastruktur och utbud och bidrar inte sällan till fler arbetstillfällen. I Sverige och så även i Jönköpings län finns goda möjligheter att bedriva fiske men det finns stor potential att ge fler möjlighet att uppleva våra vatten genom att tillgängliggöra och förbättra kvaliteten på information om fiske och fiskevatten. Hittafiske.se startade som ett EU-finansierat projekt med syfte att möte efterfrågan med målsättningen att all information om fritidsfiske och fisketurism i Jönköpings län ska samlas och hållas uppdaterad på ett ställe. Välkommen till Hittafiske.se.