Sportfiskarnas uppförandekod med tillhörande länkar

Sportfiskarna har antagit en uppförandekod. Längst ner på sidan finns länkar som utgör bakgrundsinformation till uppförandekoden. Du kan även ladda hem uppförandekoden via denna länk.

Uppförandekod för sportfiskare

Sportfiske är fiske med handredskap för rekreation och egen konsumtion. Det bedrivs på ett sådant sätt att fiskaren har kontroll över fiske och fångst. Sportfiskare visar hänsyn till naturen och livet under ytan och tar ansvar för ett hållbart nyttjande genom att följa dessa grundläggande principer.

Vi sportfiskare...

-anpassar vårt fiske till vad fiskbestånden tål.
Vi kan anpassa vårt uttag exempelvis genom att begränsa vår fångst, släppa tillbaka särskilt värdefulla fiskar, så  som stora individer eller fiskar från svaga bestånd. Vi undviker att störa lekande fisk.

-visar respekt för fisken.
Vi minimerar stress på enskilda fiskar genom att direkt avliva fisk som ska behållas samt snabbt och försiktigt återutsätta de som ska släppas tillbaka. Vi anpassar utrustningen efter den fiskart och storlek vi fiskar på.

-skyddar natur och miljö.
Vi stöttar fiskevård och gör vad vi kan för att minska miljö- och klimatpåverkan av vårt fiske. Det innebär att vi inte skräpar ner, minimerar risk för spridning av fisk och fisksjukdomar mellan vattensystem och strävar efter att välja miljövänliga alternativ.

-tar hänsyn till andra.
Vi bemöter såväl sportfiskare som andra kategorier fiskare med respekt och förståelse för att undvika trängsel och konflikter vid fiskevattnen. Vi respekterar att fiskevattnen och miljön runt omkring också är betydelsefulla för annat friluftsliv och närboende. Vi välkomnar och stöttar nya utövare av sportfiske.

-respekterar bestämmelser.
Vi skaffar oss kännedom om och respekterar gällande bestämmelser för fisket såsom tillstånd, fredningstider, fredningsområden, minimimått samt skyddad natur

Länkar till uppförandekod för sportfiskare

Internationella guidelines
EIFAC Code of Practice for Recreational Fisheries
FAO – Technical guidelines for responsible fisheries
European code of conduct on recreational fishing and invasive alien species
European charter on recreational fishing and biodiversity
NOAA - National Saltwater Recreational Fisheries Policy
NOAA - Catch and Release Best Practice

Förvaltning och fiskeregler
Sportfiskarnas råd kring fångst och återutsättning av fisk
Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021–2026
Havs- och vattenmyndigheten – Fånga och släppa tillbaka
Havs- och vattenmyndigheten – Fångststatistik för fritidsfisket
Havs- och vattenmyndigheten – Fiskeregler för fritidsfiske
Jordbruksverket – Fritidsfiske och fisketurism