Storfiskregistret

Storfiskregistreringen startade 1971 och omfattar idag över 40 000 stora fiskar av alla tänkbara arter från svenska vatten. Sportfiskarna utfärdar också de officiella svenska sportfiskerekorden. Storfiskregistret är en unik databas över sportfiskefångster i Sverige. Förutom beståndsstatus för olika arter kan man även söka fram var, hur och när man bäst fångar stora fiskar

Kontakta storfiskregistreraren Nicka Hellenberg på:
nicka.hellenberg@sportfiskarna.se

Post till registreraren sänds till:
Sportfiskarnas Storfiskregistrering
Kopparviksgatan 9
621 58 Visby

AKTUELLT