Fortsatta restaurering i Ljusnan

ljusnan_800
Foto: Janne Gabrielsson / Restaureringen av flottledsrensning i Ljusnan kommer att öka produktionen i älven.
Länstidningen i Östersund rapporterar: i Härjedalen fortsätter arbetet med att förbättra för fisken i älven Ljusnan som är kraftigt påverkad av vattenkraft, vandringshinder och flottledsrensning. Sportfiskarnas projekt Ge fan i våra vatten bidrog under 2017 med 200 000 kr till en uppstart av fiskevårdsinsatserna i Ljusnans vattensystem.

Under hösten har Långå fvof tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län genomfört åtgärder i Ljusnan nedströms sjön Orten och ner till Rändhån. En sträcka på totalt cirka 6 km. Vattendraget är här kraftigt påverkat, dels av flottledsrensning genom schaktning och omgrävning, men även av vattenkraft genom avledning av större delen av Ljusnans vattenmängd via Lossens kraftverk. Vattenföringen på denna sträcka utgörs idag av en minitappning från kraftverket i Lossen tillsammans med biflöden till sjön Orten på totalt endast ca 1–2 kbm/s. Åtgärderna anpassas därför till rådande vattenföring men med marginal för eventuell ökad framtida tappning.

– Vi hoppas att regleringsföretaget kan dubbla vattenföringen framöver, då skulle det bli perfekt. Här finns en möjlighet återskapa Ljusnan som den en gång var, kommenterar PO Persson projektansvarige på Långåfisket.

stenvallar_ljusnan_8...
Foto: Janne Gadrielsson /Ljusnan är kraftigt påverkad av flottledsrensning: stenarna har schaktats ihop i vallar längs vattendraget.

Stenvallarna som omgärdar vattendraget i hela dess längd kommer nu till stora delar att rivas ut vilket tillåter vattnet att bredda och fördjupas. Stenvallarna schaktades upp under 60-talet för att underlätta för flottningen. Dessutom kommer lekområden att skapas genom tillförsel av lekgrus. Åtgärderna skapar även nya fiskeplatser. Totalt är kostnaden i projekt "Långå Ljusnan" beräknad till 750 000 kronor. Finansieringen kommer från bygdemedel, Hav- och fiskemyndigheten, Sportfiskarna, Länsstyrelsen och Långå fvof.

– Åtgärderna i Ljusnan borde ha gjorts långt tidigare. Men nu är vi igång och kommer att följa upp med andra stora fiskevårdsprojekt i kommunen. Tillsammans med upprätthållen kalkning av alla våra biflöden kommer detta att förbättra fiskemöjligheterna och locka ännu fler fisketurister till regionen, poängterar Janne Gabrielsson, fiske- och vattenhandläggare på Härjedalens kommun.

Läs mer om höstens projekt i Ljusnan här: LTZ

Läs mer om fiskevård i Ljusnan här: ”Ge fan i våra vatten” hjälper öringen i Ljusnan

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv