Utbildningsmaterial

Sportfiskarna erbjuder digitalt och fysiskt utbildningsmaterial för våra anslutna föreningar. Vi har i skrivande stund tre olika digitala kompendier med fokus på ekonomi, förvaltning och tillgänglighetsanpassning. Vi har också ett större fysiskt inspirationsmaterial – ”Fiska med barn och ungdomar” – ett 132 sidors kompendium bestående av mer än 50 artiklar med fokus på ungdomsverksamhet i en fiskeförening. 

Nya digitala kompendier 2023

Med stöd från Svenskt friluftsliv har förbundet till 2023 tagit fram tre nya digitala kompendier för våra anslutna föreningar. Ett fokuserar kring att ge en guide för hur föreningar genom ekonomiska bidrag kan finansiera och utveckla sin verksamhet. Ett annat kompendium fokuserar på tillgänglighetsanpassningar vid ett fiskevatten. I det tredje kompendiet resoneras kring fiske i varmare vattentemperaturer och vad som finns att ta hänsyn till - viktiga argument kring lokal förvaltning av ett fiskevatten. 

Fiska med barn och ungdomar

Det omfångsrika kompendiet "Fiska med barn och ungdomar" består av tre huvudsakliga kapitel: Allmänna tips och tankar kring ungdomsverksamhet, tillverkning av fiskeprylar i ungdomsverksamhet samt ett kapitel med blandade fisketips från Svenskt Fiske. Kompendiet är tänkt som en uppslagsrik idébank snarare än en trycksak som du läser från pärm till pärm. Anslutna föreningar kan beställa kompendiet längre ner på denna sida.

I formuläret nedan kan våra anslutna föreningar även beställa Klassdraget-kompendium, den populära Fiskehandboken, Info-flyers om Sportfiskarna, och prova-på-medlemserbjudnaden för juniorer. Alla dessa beställningar görs kostnadsfritt till de klubbadresser som förbundet har registrerade på vår hemsida.

 

Observera att inga utskick av dessa produkter görs under V.27 -V.32