Svenskt Fiske

Vår medlemstidning Svenskt Fiske är Sveriges största fisketidning. Den landar i våra medlemmars brevlådor fem gånger per år och går inte att köpa i kiosk.

I Svenskt Fiske tipsar vi om det bästa fisket. Och om allt annat som hör till. På ledarsidan och i förbundsnytt tar vi upp aktuella ämnen som rör oss sportfiskare och livet under vattenytan.

Klicka här för att prenumerera: Bli medlem

Sveriges största fisketidning!

Svenskt Fiske utkommer med fem nummer/år med ungefärliga utgivningsdatum den 20 februari, 20 april, 20 juni, 20 september, samt 20 november. För att förbättra och hålla tidningen aktuell genomför vi kontinuerligt läsarundersökningar som sedan ligger till grund för tidningens innehåll och utformning. Den TS-kontrollerade upplagan för 2020 var 34 600. Vår målsättning är att tidningen ska informera om förbundets verksamhet och innehålla fisketips och artiklar som speglar och utvecklar medlemmarnas fiskeintressen.

Rätt lösning på fiskekrysset i nr 3 2023.