Svenskt Fiske

Vår medlemstidning Svenskt Fiske är Sveriges största fisketidning. Den landar i våra medlemmars brevlådor fem gånger per år och går inte att köpa i kiosk.

I Svenskt Fiske tipsar vi om det bästa fisket. Och om allt annat som hör till. På ledarsidan och i förbundsnytt tar vi upp aktuella ämnen som rör oss sportfiskare och livet under vattenytan.

Klicka här för att prenumerera: Bli medlem

Sveriges största fisketidning!

Svenskt Fiske utkommer med fem nummer/år med ungefärliga utgivningsdatum den 20 februari, 20 april, 20 juni, 20 september, samt 20 november. I nummer 5-2020 kan man förutom förbundsinformation bland annat läsa artiklar om: isfiske i Hälsingland, flugfiske efter regnbåge, gäddmete med dött bete, möjligheterna att flytta ut trålgränsen, ett termostest, biologen berättar, betesbyggnad, havsfiske i Öresund, nya svenska sportfiskerekord, sportfiskets utvecklingsmöjligheter, tävlingsinfo och miljöanpassningen av vattenkraften. Dessutom får man fisketips om gäddspinn och jiggfiske efter torsk, samt ismete efter gös!