Svenskt Fiske

Vår medlemstidning Svenskt Fiske är Sveriges största fisketidning. Den landar i våra medlemmars brevlådor fem gånger per år och går inte att köpa i kiosk.

I Svenskt Fiske tipsar vi om det bästa fisket. Och om allt annat som hör till. På ledarsidan och i förbundsnytt tar vi upp aktuella ämnen som rör oss sportfiskare och livet under vattenytan.

Klicka här för att prenumerera: Bli medlem

Sveriges största fisketidning!

Svenskt Fiske utkommer med fem nummer/år med ungefärliga utgivningsdatum den 20 februari, 20 april, 20 juni, 20 september, samt 20 november. Runt 20 juni landar exempelvis Svenskt Fiske nr 3  i våra medlemmars brevlådor. Detta nummer är sommarnumret av vår tidning och brukar innehålla extra mycket fisketips för fiske efter exempelvis våra vanligaste arter abborre och gädda.