Svartedalens Sportfiske

Vildmarksområdet Svartedalen ligger cirka 15 km norr om Kungälv. Området består av storslagen natur med mäktiga skogar, trolska raviner, höga utsiktsberg, en rik flora och fauna samt många vackra sjöar. Här kan du fiska regnbåge och naturligt förekommande fiskarter i 8 sjöar.

Om fisket:

Sjöarna var under lång tid kraftigt försurade, men har återfått livet och den biologiska mångfalden efter omfattande kalkningsinsatser. Sedan 1998 sköts sportfisket i området av Sportfiskarna. Det är åtta sjöar som ingår i kortfiskeområdet och främst är det regnbåge på mellan 0,5 – 1,5 kg som sätts ut. Stora regnbågar på upp till 4 kg sätts också ut i sjöarna där det även finns öring, gädda och abborre. Även mört förekommer i några sjöar. 

På grund av risk för spridning av laxparasiten Gyrodactylus salaris har Länsstyrelsen förbjudit utsättning av regnbåge i Klarevatten och Övre Långevatten annat än från gyro-friförklarad fiskodling. Då en sådan fiskodling idag inte finns tillgänglig finns endast fisk från äldre utsättningar och naturlig förekommande fisk i dessa sjöar. Ambitionen är att på sikt kunna sätta ut fisk igen.

Fisket är under april - september öppet mellan 05.00 – 01.00. Övrig tid av året är fisketiden 06.00-21.00. Fiskekortet kostar 200 kronor per dag, vilket ger rätt att fånga tre laxartade fiskar. Barn upp till 16 år får fiska gratis tillsammans med målsman som löst fiskekort.

Köp fiskekortet:

Online: www.fiskekort.se/svartedalsfiske

Övriga försäljningsställen >>

Informationsfolder med karta:

Klicka här.