Gratis fiske

Det finns många vatten där du som är ung kan fiska utan att behöva betala för ett fiskekort.
Vi har här sammanställt en lista på sådana fiskevatten. Listan kommer att fyllas på efter hand.

Det fria handredskapsfisket

Det fria handredskapsfisket innebär att du och alla andra har rätt att fritt fiska med handredskap längs Sveriges kust och i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Här kan du alltså spinnfiska, meta och pimpla med spö och lina med max 10 krokar.
Undantag: för trolling och angel/ismete med flera spön gäller särskilda regler. Det finns även vissa fredningsområden för att fiskarna ska få leka ostört. Fiskeregler för det fria handredskapsfiskets områden finns på: www.svenskafiskeregler.se

Sportfiskarnas fiskekort och andra fiskeområden

Bor du i Stockholmsområdet eller Göteborg med omnejd finns två kortfiskeområden, Sportfiskekortet och Gula kortet, där du som är under 16 år kan fiska gratis. Och är du över 16 och har köpt något av fiskekorten får du fiska på båda områdena:

Göteborg − Gula kortet
Med Gula Kortet får du fiska i en stor del av sjöarna och vattendragen i Göteborgsområdet. Här finns allt från abborre till öring, från karp till gös. Kortet gäller i hela 58 olika vatten och är ett familjekort. Alla ungdomar under 16 år får fiska fritt om de följer fiskereglerna. Läs mer här.

Stockholm – Sportfiskekortet
Sportfiskekortet i Stockholm ger dig fiske på ett 40-tal sjöar i Stockholms län. Abborre, gädda, gös, regnbåge, sutare, braxen och karp är några av fiskarna du kan fånga. Här får du fiska gratis upp till det år du fyller 19 år förutsatt att du hämtar ut ett gratis juniorkort i en fiskeredskapsbutik. Läs mer här.

Motala ström i Norrköping
Här kan du fiska gädda, abborre, gös, havsöring och lax i centrala Norrköping. Säsongsfiskekort för fiskeområde A, B C, är gratis upp till det år man fyller 16 år. Fiskekortet kvitteras ut hos Cityfiske vid Refvens grund.

Saxån-Braån vid Landskrona
Alla ungdomar under 16 år får fiska fritt om de följer fiskereglerna inom allmänfiskeområdet under tiden 1/5-31/7.

Finns inte ert fiskeområde med gratis fiske för unga med? Kontakta: hemsidesansvarig.