Ytterligare våtmark på Öland restaureras

fronas-mosse-800Foto: Sportfiskarna / Den restaurerade våtmarken kommer att gynna både gäddan och biologisk mångfald.

Sedan augusti har ett omfattande restaureringsarbete genomförts vid den närmare 25 hektar stora Frönäs mosse på nordöstra Öland.

4000 kubikmeter av gamla massor runt en grävd damm i våtmarken schaktas nu bort och kommer i stället till användning som markförbättring på omgivande åkermark. Den grunda och varierande strandzonen som skapas utgör en värdefull miljö för såväl gäddans lek som för häckande våtmarksfåglar. Strandvegetation i denna zon fyller också en viktig funktion för näringsretentionen. Utöver detta så röjs igenväxningsvegetation bort och insatser genomförs för en ökad konnektivitet (spridningsvägar för fisk och annan akvatisk fauna) - både inom våtmarken och mellan våtmarken och havet.

Frönäs mosse utgör den sjätte och sista våtmarken att restaureras inom förbundets projekt Ölandsvatten som pågått sedan 2018. Projektet finansieras av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) genom Länsstyrelsen i Kalmar län samt tack vare medfinansiering från Sparbanksstiftelsen Öland, Birdlife Sverige, Ölands Vattenråd, Ölands Ornitologiska Förening och Ölands Sportfiskeklubb.

Mer info: Tobias Berger, projektledare, 073-072 67 67, tobias.berger@sportfiskarna.se
 

Logotyp-olandsvatten...
Läs mer om Sportfiskarnas arbete med våtmarker här:

Tusentals våtmarker inventeras inför restaurering

Nu ska Långsjön bli gäddfabrik igen

Viktig klimatanpassning av vattendrag i Väst

Sportfiskarna gör stor våtmarkssatsning på Öland

Nytt fiskevårdsprojekt ska förbättra vattentillgången

Glada kor på bete ger fler gäddyngel i våtmark

Katastrofal torka på Gotland - men Sportfiskarna jobbar för mer vatten

Gäddfabrik i Hälsingland levererar

Gäddsläpp i Österby myr på Gotland

Fiskevård fungerar: gäddexplosion i Järvsta Sjöäng i Gävle

Sportfiskarna fick hjälp att inventera gäddor i Kyrksjön och Snäckstavik

Provfiske visar: hundratals lekgäddor i Hemmesta sjöäng

Första våtmarken i Blekinge klar för gäddlek

Ny gäddfabrik klar norr om Kalmar

Full fart i gäddfabrikerna längs ostkusten

Miljoner försvinner från våtmarkssatsningar

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv