Ny gäddfabrik klar norr om Kalmar

olof-i-TV
Foto: SVT Småland / Våtmarken har uppmärksammats av SVT Småland.

En ny våtmark som anlagts i Törnerum norr om Kalmar kommer både att minska övergödningen och bidra till mer gädda längst kusten. Våtmarken har nu uppmärksammats av SVT Småland.

– Nu i år när våtmarken är ny är det inte så många gäddor som hittar upp hit, men om mellan tre till fem år kan det vara tusentals fiskar som kommer tillbaka hit och leker. Då har vi förbättrat fiskbeståndet på kusten och skapat ett bättre fiske, men även skapat bättre möjligheter för miljön att återhämta sig, berättar Sportfiskarnas projektledare Olof Engstedt.

SVT Småland sände 22 april flera inslag från våtmarken i Törnerum. I ett klipp visar Olof Engstedt den nyanlagda fisktrappan och vittjar en ryssja vid provfiske i den nya våtmarken. Fångsten blev då två gäddor, en hona och en hane. Vilket faktiskt redan det är tillräckligt för att producera tusentals gäddyngel om de lyckas leka.

– På många ställen har gäddan minskat otroligt mycket och på vissa ställen, som östra Öland, har den försvunnit nästan helt. Men vi kan hjälpa beståndet genom att göra sådana här våtmarker. De blir perfekta lekområden för både gädda och abborre, säger Olof Engstedt.

Våtmarken har anlagts i ett samarbete mellan Kalmar kommun, privata markägare och Sportfiskarna. Satsningen är en del av Kalmar kommuns arbete med att uppnå god vattenstatus i kommunens vattendrag och Kalmarsund vilket i förlängningen bidrar till att förbättra vattenmiljön i Östersjön. Våtmarken har huvudsakligen finansierats med medel från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Se klippet på SVT här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv