Gäddsläpp i Österby myr på Gotland!

Foto: Lars Vallin

Lagom till månadsskiftet maj/juni sinade vattnet i fiskvägen ut från Sportfiskarnas gäddfabrik Österby myr på Gotland och dammluckan har nu istället öppnats för att återstående gäddyngel ska välja att ta vägen ut mot havet.

Leken startade tidigt i år och våren har varit kylig. Av de stickprovsmätningar av yngelutvandringen som gjorts finns inte indikationer på att det har varit något rekordår när det gäller yngelproduktion av gädda, något som kanske kan förklaras av en lång kall period i samband med leken.

Något som däremot är glädjande är att laken verkar ha haft ett bra år i myren. Betydligt fler lakyngel än tidigare år har konstaterats under yngelprovfisket.

Under våren har Sportfiskarna haft värdefull hjälp med provfisket av personer från den nystartade fiskeklubben Östra Gotlands Fiske- och Fiskevårdsklubb, och framförallt är det Zebastian Lauberg och Magnus Staflin som stått för insatserna. Även forskare från Uppsala Universitet, campus Gotland, har medverkat i datainsamlandet.

Förhoppningsvis är det ändå en hel del välväxta gäddungar som gömt sig i myren som nu när vattnet snabbt sjunker tar sig ut till ett liv i havet och återvänder för lek om några år.

 

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv