Katastrofal torka på Gotland - men Sportfiskarna jobbar för mer vatten

torrt_vattendrag_got...
Foto: Lars Vallin Helt torrt i Histillesån i slutet av augusti.
Fjolårets extremvarma sommar har tyvärr följts av ännu ett nederbördsfattigt år. Flera torrår i rad får allvarliga konsekvenser för återväxten hos flera fiskarter som är beroende av sötvatten för lek, inte minst havsöringen.

Den omfattande utdikning som tidigare genomförts på ön förstärker situationen då landskapet nu inte längre klarar att håll kvar vatten. Flertalet mindre vattendrag har blivit helt torrlagda under sommaren.

-Trots en del regn i september är tyvärr vattenbristen i många av våra vattendrag fortfarande akut och i de vattendrag som torrlagts är ju skadan redan skedd. För vattenmiljön och fisken är vattensituationen naturligtvis en katastrof, säger Lars Vallin, projektledare fiskevård på Gotland.

Sportfiskarna har påbörjat ett nytt LONA-projekt ”Vatten i landskapet” som syftar till att i samverkan med vattenråd och lokala markägare få till mer vattenhållande åtgärder som kan motverka torkan.

Mer info: Lars Vallin, 072-20 87 011, lars.vallin@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv