Glada kor på bete ger fler gäddyngel i våtmark

kor_kyrksjon_800
Foto: Bengt Olsson / Ett gäng fiskevårdande veganer med Kyrksjön i bakgrunden.
En viktig del i Sportfiskarnas arbete med att återställa våtmarker är att våtmarkerna hävdas genom bete. Då hålls vegetationen nere och optimala förutsättningar upprätthålls för gäddans lek. Dessutom skapas fantastiska miljöer för olika fågelarter, kräldjur och insekter. Fiskevård ger mer biologisk mångfald helt enkelt.

Välfödda kor vårdar våtmarken
Kyrksjön i Grödinge är ett exempel på en våtmark där kor har en viktig uppgift att beta ner vass, buskar, gräs och örter. Den 21 september flyttades de kor som under sommaren gått och betat i Kyrksjön hem till gården igen. Trots den extremt varma och torra sommaren är gräset grönt och frodigt ute i Kyrksjön, detta tack vare att våtmarken håller kvar fukt när omgivande mark torkar ut. Korna i Kyrksjön har därför till skillnad mot många andra svenska kobesättningar haft gott om bete i sommar.

kor_kyrksjon2_800
Foto: Bengt Olsson / Sportfiskarnas ekolog och specielle ko-expert Johan Rudin ledsagar korna hem till Mariebergs säteri.

gras1_800
Foto: Bengt Olsson / När korna betar och trampar i våtmarken hålls vegetationen nere.

-De här korna har haft närmast obegränsat med mat i sommar och de har därför mycket gott hull nu samtidigt som de har utfört en viktig fiskevårdsåtgärd. Här kan man prata om en situation där alla parter är vinnare. Sommarens torka har ju annars orsakat svår brist på foder för många bönder, konstaterar Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

vattenyta_kyrksjon_8...
Foto: Bengt Olsson / Det finns fortfarande många gäddyngel kvar i våtmarken.

Fullt med biologisk mångfald i våtmarken
I de vattenspeglar som finns kvar i Kyrksjön är det fortfarande fullt med små gäddor som valt att stanna kvar. Går man längs vattenbrynen sticker det iväg gäddyngel hela tiden. Hur många gäddyngel som lämnade våtmarken när den sänktes av i somras är omöjligt att veta då inget provfiske genomfördes på utvandrande yngel i år, men troligtvis tusentals.

sangsvan_800
Foto: Bengt Olsson / Rastande sångsvanar i Kyrksjön.

Nu under hösten rastar många flyttfåglar vid Kyrksjön. Under koflytten observerades bland annat tranor, sångsvan, enkelbeckasin och knipa samt stora flockar av olika småfåglar som åt frön från örterna i våtmarken. I den mjuka marken syns fullt med klövavtryck från rådjur och vildsvin och uppe på grästuvorna har räv och grävling revirmarkerat med sin spillning. För den naturintresserade är våtmarken väl värd en utflykt. Sportfiskarna hoppas på att kunna samverka med markägarna och Botkyrka kommun i att sätta upp ett fågeltorn under 2019, så att Kyrksjön även kan bli ett utflyktsmål för fågelskådare som här har chansen att både njuta av vacker natur och kryssa många olika fågelarter.

-Nästa steg i våtmarkens cykel är nu att fylla upp den med vatten under vintern så att den står redo för gäddleken nästa vår. Tack vare kornas bete kommer gäddorna som simmar upp från Kaggfjärden då att ha omkring 20–30 hektar grunt, varmt vatten att leka på. Det kommer att bli många tusen nya gäddyngel, kommenterar Sportfiskarnas projektledare Nils Ljunggren.

johan_odd_800
Foto: Bengt Olsson / Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin till vänster och markägaren Odd Spandow på Mariebergs säteri till höger. Odd är en av initiativtagarna till restaureringen av Kyrksjön. Hans kor har nu en nyckelroll för att vegetationen i våtmarken betas ner.

Kyrksjön ligger i Grödinge i Botkyka kommun och är den översta av två återskapade våtmarker i den tidigare kraftigt utdikade Snäckstaviksån som mynnar i Kaggfjärden. Våtmarkerna i Kyrksjön och Snäckstavik är nu mycket viktiga lekmiljöer för kustlevande gädda och exempel på fiskevård som både förbättrar landskapets förmåga att hålla mer vatten och gynnar biologisk mångfald.

Läs mer om Kyrksjöns fåglar här: Kyrksjön en flygande succé

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: gäddfabriker, gädda |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv