Full fart i gäddfabrikerna längs ostkusten

lekgadda_hemmesta_20...
Foto: Zelma French / En romstinn gäddmadam som snart ska leka i Hemmesta Sjöäng.
Just nu är det en spännande tid ute vid Sportfiskarnas våtmarker. Med ökande vattentemperatur kommer nämligen gäddorna in för att leka. Vi har gjort ett nyhetssvep med några nedslag från söder till norr för att ge en ögonblicksbild av både årets framgångar och de utmaningar fiskevården står för.

Succé för nya lekområden i Vambåsa i Blekinge
Sportfiskarnas nya gäddfabrik i Blekinge har blivit en succé. För närvarande stiger 1–2 gäddor varje dag och hittills har 15–20 gäddor simmat upp totalt. Antalet gäddor räcker nu till för att ynglen ska kunna fylla upp våtmarken. En rolig bonus med den nya gäddfabriken är att det även är fullt med stora idar som leker i fiskvägen. Omkring 300 idar har räknats in och våtmarken gynnar alltså fler arter så att det totalt sett kan bli mer fisk på kusten. Andra positiva sidoeffekter av våtmarken är även att biologisk mångfald ökar då våtmarken erbjuder fina miljöer för olika fågelarter mm.

-Även i Ölands första våtmark vid Parboäng stiger det nu lekgäddor. Och på sex andra platser på Öland utför vi nu undersökande provfisken inför kommande åtgärder. I den allra första gäddfabriken som anlades i Kronobäck vid Mönsterås går det som vanligt upp massor av gädda, berättar Olof Engstedt, projektledare för rovfiskprojektet i Kalmar.

Gotland
I Österby myr som var den första gäddfabriken på Gotland har det hittills registrerats ett 10-tal gäddor i fällan, men fler gäddor har sannolikt gått upp och fler är på väg. Tyvärr försvårar lågt vattenstånd i mynningsområdet gäddornas uppgång från havet. Gäddorna har även hittat till den utökning av Österby myr som Sportfiskarna färdigställde i fjol. Sammanlagt finns nu 7 hektar våtmark att leka på vilket sedan erbjuder optimala uppväxtmiljöer och kommer att resultera i tusentals tjocka och fina gäddyngel som om någon månad kan vandra ut i havet.

-Vi har lite olika problem för att öka kustbeståndet av gädda runt Gotland. Dels börjar vi trots snövintern redan ha sjunkande vattenstånd i vattendragen, dels saknas det kustbestånd av gäddor i många områden runt ön.  Exempelvis vid Valleviken där vi anlagt en våtmark har det inte kommit några gäddor alls då det sannolikt helt saknas ett bestånd på kusten. Vi kommer nu att prova lite olika åtgärder för att få igång reproduktionen av gädda i Valleviken, berättar Lars Vallin, projektledare för rovfiskprojektet i Visby.

Nyköping
I regionen runt Nyköping är mycket på gång inför framtiden. Den enorma gäddvåtmarken Långsjön färdigställs i sommar och det projekteras för ytterligare minst tre nya våtmarker i regionen. Nästa vår blir det spännande att följa den första uppgången av gädda till Långsjön där mer än 30 hektar lekområde väntar.

Stockholmsregionen
I våtmarkerna Snäckstavik och Kyrksjön har hittills omkring 280 gäddor registrerats. Många av de återvandrande gäddorna är märkta fiskar som lekt i våtmarkerna tidigare och många är små återvandrande hannar som fötts i våtmarken. Längsta gäddan hittills mätte 95 cm. Kyrksjön ligger uppströms från Snäckstavik och gäddorna kan alltså välja att fortsätta vandra uppströms för att nå Kyrksjöns omkring 30 hektar stora lekområde. I övriga gäddfabriker som Evlinge, Hemmesta sjöäng och nya Träsksjöbäcken kommer det planenligt gäddor. Hemmesta sjöäng har åter en mycket god uppgång med flera stora hongäddor. Vid Nora träsk där ett vandringshinder åtgärdats noterades nyligen 12 gäddor vid ett provfiske.

-Ett 20-tal gäddor har gått upp i våtmarken Träskjöbäcken som Sportfiskarna optimerat. Det är ett mycket gott resultat då gäddorna tidigare hindrats av ett vandringshinder. Den första gäddhonan döptes till Otilia då det var Otilias namnsdag då hon kom, berättar Sportfiskarnas glada projektledare Johan Rudin.

Längre norrut i Roslagen har gäddleken inte hunnit igång riktigt än och det ligger fortfarande mycket is. Men nedströms våtmarken i Enviken vid Bergshamra står det nu både leksugna gäddor och abborrar och väntar på att gå upp.

Gävle och norrut
Vintern har inte släppt sitt grepp än om Gävleborgs län. Det ligger fortsatt is men snösmältningen börjar nu höja nivån i kustmynnande vattendrag. Under kommande veckor kommer provfisken att genomföras för att kontrollera uppgången i vid olika vatten som åtgärdats. Vid Järvsta sjöäng nära Gävle har en ny våtmark anlagts där det nu finns förhoppningar om att få till gäddlek redan i år. Mer uppdateringar om detta följer.

Gäddfabrikerna fungerar!
Sammanfattningsvis kan man säga att fiskevård fungerar, bara det finns kustbestånd av gädda brukar de snabbt svara på åtgärderna och simma upp för att leka i de grunda, varma vattnen. Även att åtgärda vandringshinder ger snabbt resultat i form av mer lek och fler yngel. Viktigt att poängtera är även att många arter av fisk gynnas av restaurerade våtmarker. Exempelvis id, abborre, mört och lake använder sig också av de återskapade lekområdena. Våtmarkerna minskar även övergödningen och skapar fantastiskt artrika fågelområden. I exempelvis Kyrksjön har hundratals fågelarter observerats, bland annat några fiskgjusar som drar nytta av den ökande tillgången på gädda.

Stötta fiskevården – bli medlem!
Du som är medlem i Sportfiskarnas gör det möjligt för oss att genomföra vårt fiskevårdsarbete. Ju fler medlemmar vi har desto mer fiskevård kan vi genomföra. Är du inte medlem än kan du bli det här. Stort tack för att du stöttar vårt arbete!

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: gäddfabrik |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv