Kategorin : MiljöTillbaka
RSS
Allvarlig kris för strömmingen i Östersjön – råden för 2024 års fiskekvoter har kommit
Kvotsänkningar föreslås för många fiskbestånd i det krisande Östersjön när Internationella havsforskningsrådet presenterar sina vetenskapliga råd. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Tags: | View Count: (437)
Stor enighet på riksdagsseminarium om strömmingen
Det råder stor enighet bland både kustfiskare och forskare om behovet av att utöka skyddet för strömmingen. Det visades tydligt på seminariet ”En fiskares röst” som Sportfiskarna deltog på i riksdagen förra veckan.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Tags: | View Count: (486)
Surströmmingbrist, spiggexplosion och svältande sälar 
Vi bad Ulf Bergström, forskare på SLU, förklarar hur allvarlig strömmingskrisen är och vad som nu krävs för att vända den negativa trenden. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Tags: | View Count: (771)
Fiskevårdshistoria skrivs när Sportfiskarna storsatsar i Stångån
Ett helt vattendrag utan vandringshinder – till förmån för havsöring, ål och andra arter. Det är målet när Sportfiskarna växlar upp en storsatsning i Västernorrland.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum, Region Norr | Tags: | View Count: (601)
Ny rapport belyser brister i svensk skarvförvaltning
En enkätundersökning som Sportfiskarna utfört med Sveriges länsstyrelser visar på stora skillnader mellan länen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Tags: | View Count: (899)
Sportfiskarna startar insamling för mer kalkning
Kalkningen står inför drastiska neddragningar i Västra Götalands län. När statsbidragen tryter startar Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg en egen insamling.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Region Väst | Tags: | View Count: (770)
Fisken fredas i Västerhocklan genom nya regler
Västerhocklan i Gävleborgs län tillhör de vattendrag som restaurerats genom Rivers of LIFE. Nu fredas även åns öringar och harrar i två år för att gynna bestånden.
Läs mer »
Kategorier: Strömmande vatten, Miljö, Region Norr | Tags: | View Count: (202)
Skarven i fokus: informationskväll om skarvens roll i ekosystemet
Skarven är ett allt mer vanligt inslag längs våra vattenmiljöer och dess åverkan på ekosystem och fiskbestånd är betydande. Välkommen till Studiefrämjandet i Göteborg, onsdagen den 10 maj, klockan 18:00 och lär dig mer om ämnet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Tags: | View Count: (459)
Elever från Munkagårdsgymnasiet tar upp kampen mot gul skunkkalla
Gymnasieelever från Munkagårdsgymnasiet har precis gjort Uttrans biologiska mångfald en stor tjänst, då de under den gångna veckan avlägsnat hela 80 sopsäckar av gul skunkkalla. Under ledning av Sportfiskarnas Hans Lindqvist har en sträcka på en kilometer räddats från den invasiva ”jänkar-växten”.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Tags: | View Count: (1018)
Provfiske visar på stärkt gäddbestånd
Resultatet är tydligt: en årskull som har fötts i våtmarken återvänder nu som tvååringar. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Tags: | View Count: (593)
Sida 1 av 106 FörstaFöregående [1]
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv