Fiskevård fungerar: gäddexplosion i Järvsta Sjöäng

Ljunggren-ryssja-Jar...Foto: Bernt Moberg / Sportfiskarnas projektledare Lars Ljunggren med en ryssja full med gäddor som fötts i våtmarken.

Provfiske visar att hundratals gäddor nu i vår vandrat in till Sportfiskarnas gäddfabrik i Gävle. Resultatet innebär att ett lokalt gäddbestånd etablerats.

För att boosta lekresultatet i den restaurerade våtmarken har man under tre år manuellt flyttat dit lekmogna gäddor. Det har blivit omkring 40 gäddor årligen under 2018–2020. Planen var att flytta dit gäddor även i år. Men nu visar uppvandringskontrollen att det inte längre behövs då hundratals gäddor sökt sig till våtmarken inför årets lek.

Järvsta Sjöäng som började anläggas under 2017 ligger alldeles i utkanten av stadsdelen Brynäs där Järvstabäcken förser den 2,5 hektar stora våtmarken med vatten. Bäcken är sedan några decennier tillbaka kraftigt kanaliserad och är därmed inte längre lämplig som lekområde för gädda. På gamla kartor och flygfotografier går det att se att lekmöjligheterna var bättre innan bäcken rätades ut och fördjupades.

Gäddhonor lägger mycket rom. En hona på två kilo kan producera upp till 50 000 romkorn. Under vart och ett av de tre åren med utsättning av vuxna gäddor har åtskilliga tiotusentals gäddyngel lämnade Järvsta Sjöäng. Yngelutvandringen kontrolleras med fälla.

Storleken på gäddorna som i år simmat upp i Järvsta Sjöäng varierar mellan 20 och 40 centimeter. Inte en enda större gädda har observerats. Det pekar mot att det handlar om avkommor från de första utsättningar av lekgäddor. Metoden att återintroducera ett gäddbestånd med hjälp av utsättningar av lekgäddor från ett annat vattendrag tycks med andra ord ha fungerat i Järvsta Sjöäng.  

Åtgärden i Järvsta Sjöäng har genomförts i samverkan mellan Sportfiskarna och Gävle kommun med stöd från Länsstyrelsen i Gävleborgs län  och Havs- och vattenmyndigheten.

Läs fler nyheter om Järvsta Sjöäng här: Ny gäddfabrik i Gävle

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv