Kategorin : kalkningTillbaka
RSS
Äntligen öringpremiär på Västkusten!
1 april är det dags för öringpremiären på Västkusten, en efterlängtad högtid för många spösvingare.
Läs mer »
Kategorier: Fiske, Fiske i Göteborg, Försurning, Fisketips | Tags: kalkning | View Count: (27931)
Påverkansbedömning för försurning klar
Sportfiskarna ställde några frågor till vattensamordnaren Lennart Johansson på Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt i Kalmar som arbetat med att ta fram påverkansbedömningen.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (3477)
Osäkert hur M- och KD-budgeten påverkar HaV:s tilldelning
Höstens politiska oreda innebär osäkerhet in i det sista för 2019 år tilldelning av medel till Havs- och vattenmyndigheten. Men prognosen är att myndigheten slipper stora nedskärningar.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3046)
Vattendrag i Jämtlands län återförsuras
Vattenprovtagning, elfisken och bottenfaunaundersökningar visar på försämrad status i ett flertal försurade vattendrag i länet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4648)
Kalkgrus ska rädda röding i norskt fiskevårdsprojekt
Utläggning av kalkgrus ska stärka rödingens lek i sjön Øyangen där beståndet minskat kraftigt efter avslutad kalkning.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3671)
En utmaning att utvärdera kalkeffekterna på flodpärlmussla
Sammanställningen av den nationella utvärderingen av kalkeffekterna på flodpärlmussla har hittills inte varit en någon enkel uppgift då materialet på flera sätt är svårt att analysera.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3794)
Fyra miljoner till investering i kalkdoserare
På kalkhandläggarträffen i Högbo gick HaV ut med information om att totalt fyra miljoner kronor kan sökas under hösten 2018 för större investeringar i kalkdoserare.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (2950)
Fokus på neddragningar inom kalkningen
Budskapet var tydligt från HaV och från flera av de sakkunniga på årets kalkhandläggarträff i Högbo: många målområden kan avslutas.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Miljö | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (3570)
Fisk i kalkade sjöar under luppen
En ny nationell kalkeffektsrapport är under produktion, denna gång om fisk i sjöar. Förhoppningsvis kan utvärderingen tydligt visa att kalkningen har haft en positiv effekt på fiskpopulationerna.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3926)
Ny rapport: kalkning mycket positivt för bottenfauna
En ny studie från HaV visar att kalkningen har haft mycket positiv effekt för bottenlevande djurs återhämtning i försurade vattendrag.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4412)
Sida 1 av 6 FörstaFöregående [1]
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv