Kategorin : Rädda VästerhavetTillbaka
RSS
Miljöorganisationer kräver skarpa åtgärder för Västerhavet
I ett öppet brev till ministrar och myndigheter kräver Sportfiskarna, SNF och WWF åtgärder för att stoppa kustnära bottentrålning med stora bifångster.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rädda Västerhavet, Region Väst, Fiskekort nyheter, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (516)
Varför dumpar man fisk till havs?
Varför dumpas så mycket fisk till havs, och vad får det för konsekvenser?
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (635)
Vad betyder överfiske och vad får det för konsekvenser?
Emellanåt råder det oklarheter kring vad termen överfiske betyder. Sportfiskarna reder ut begreppen.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (438)
Historiska landningar speglar en katastrofal beståndsutveckling i Skagerrak och Kattegatt
Fiskbestånden i Västerhavet har påverkats av fiske under mycket lång tid. Officiella uppgifter om landade fångster från svenskt fiske i Skagerrak och Kattegatt ger en bild av att bestånden överfiskats så att reproduktionen sjunkit sedan mycket lång tid.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Miljö, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (392)
Varför miljöprövas inte trålfisket?
Till skillnad mot annan miljöfarlig verksamhet är fiskeriindustrin undantagen från krav att beskriva verksamhetens miljöpåverkan och åtgärda negativa konsekvenser för miljön.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (359)
Danmark inför krav på kameraövervakning för bottentrålare
Stora mängder olaglig dumpning av fisk ligger bakom beslutet om obligatorisk kameraövervakning på danska bottentrålare.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (641)
Framtagna selektiva redskap - möjlighet eller slöseri av skattepengar?
Det är ytterst oklart om redskapsutveckling är en realistisk möjlighet för att komma till rätta med oönskade bifångster och utkast.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet | Tags: | View Count: (295)
Det är dags att rädda Västerhavet!
Sportfiskarna belyser misshushållningen i Västerhavet – utkasten i bottentrålfisket, beståndskollapserna och bristerna i förvaltningen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Pressrum, Region Väst, Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1195)
Fiskerikontrollen är otillräcklig – dumpad fisk redovisas inte
Mindre än 10 % av den fångst som dumpas redovisas på ett korrekt vis. Fiskerikontrollen är maktlös och överträdelserna kan inte sanktioneras.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (488)
Kattegatts torskbestånd har kollapsat på grund av överfiske
Kattegatts torskbestånd har kollapsat efter decennier av överfiske. Havets skafferi är tömt, men ändå tas inga obekväma beslut av ansvariga beslutsfattare.
Läs mer »
Kategorier: Rädda Västerhavet, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (517)
Sida 1 av 3 FörstaFöregående [1]
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv