Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
375 386 skrev på för vattendirektivet
Namninsamlingen för vattendirektivet är nu avslutat: totalt 375 386 människor skrev på. Ett stor tack till alla som skrev på, delade och spred insamlingen!
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (642)
Viktigt: skriv på för att skydda våra vatten
Vattendirektivet, en av EU:s viktigaste miljölagar, ska ses över under 2019. Du kan nu skriva till EU-kommissionen och kräva att lagen fortsätter att vara ett starkt skydd för våra vatten.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening | Tags: | View Count: (623)
Omfattande biotopvård har genomförts i Moraån
För första gången har nu fiskevårdsåtgärder genomförts uppströms Järnadammen i Moraån. Åtgärderna är ett första steg för att restaurera miljön i vattendraget uppströms dammen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (614)
Ja till att avveckla kraftverk i Gnarpsån
Mark- och miljödomstolen har godkänt Nordanstigs kommuns ansökan om att riva två kraftverksanläggningar i Gnarpsån. Arbetet med avveckling kan nu påbörjas och forssträckor återskapas.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1195)
Välkomna på laxkonferens i Luleå
Den 20 och 21 mars kommer laxens framtid och laxförvaltning i Östersjön att diskuteras på en konferens i Luleå arrangerad av projekt "Laxförvaltning för framtiden".
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Förening, Nyheter förstasidan | Tags: | View Count: (381)
Gävle kommun föreslås stänga Strömsbro kraftverk
Ett medborgarförslag har lämnats in om att kommunen bör köpa och avveckla kraftverket i Testeboån. Förhoppningsvis nappar kommunpolitikerna på idén om en lokal satsning på vattenmiljö och sportfiske.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (578)
Körförbud för Strömsbro kraftverk vinner laga kraft
Mark- och miljööverdomstolen beslutade 4 december att neka prövningsrätt i högre instans vilket innebär att Strömsbro kraftverk nu inte får drivas vidare.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (900)
Ett steg närmare rivning av kraftverken i Rönne å
5 december beslutade kommunstyrelsen att Klippans kommun fortsätter processen för att förvärva kraftverken i ån med syftet att återställa de naturliga forsmiljöerna i ån.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Malmö | Tags: | View Count: (1056)
Rapport från nationellt Atlantlaxseminarium
Under torsdagen arrangerade Havs- och vattenmyndigheten ett seminarium i Göteborg med fokus på Atlantlax, samtidigt som Laxens år 2019 invigdes av myndighetens generaldirektör.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (349)
Kraftverk i Nissan dödsfälla för lax och havsöring
Under november har många laxar och havsöring skadas vid kraftverket i Slottsmöllan i Halmstad i sina försök att lekvandra uppström i Nissan.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1629)
Sida 1 av 16 FörstaFöregående [1]

Nyhetsarkiv