Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Fiskevård för havsöring i Stockholmsåar
Sportfiskarna har i sommar biotopvårdat delar av Loån och Åvaån i syfte att optimera havsöringens lek- och uppväxtmöjligheter.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (795)
Gott om framsynt fiskevård i Gävleborgs län
Mycket är på gång i Gävleborgs län vad gäller fiskevårdsåtgärder. Några aktuella nedslag i länet visar på en imponerande bredd.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (848)
Nya lagen för vattenkraft klubbad – politiska viljeriktningen är nedslående
Riksdagen tog 14 juni beslut om en ny lagstiftning för vattenkraft och vattenmiljö. Regeringens proposition accepterades i sin helhet och samtliga motioner avslogs.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum | Tags: | View Count: (2612)
Ny rapport om restaurering av vattendrag med dammar
Sportfiskarna har tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna tagit fram en rapport om restaurering av vattendrag med dammar.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1383)
Glädjande upptäckt: lekande asp i Lövstaån
Sportfiskarnas ekolog fångade nyligen asp i Lövstaån. Den sensationella fångsten skedde vid ett provfiske under april för att inventera vårlekande arter.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (2104)
Fiskevårdsturnén kommer till Vreta kluster, Ljungsbro 7 maj
Vattenrådet Övre Motala Ström bjuder tillsammans med Sportfiskarna in till informationskväll.
Läs mer »
Kategorier: Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (255)
Mycket oroar i lagförslag om vattenkraften – kampen går vidare
Sportfiskarna har nu gjort en konsekvensanalys av vad det nya lagförslaget innebär för vattenmiljön och åtgärdsarbetet. Det är mycket tydligt att kampen inte är över i och med den nya vattenlagen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (2329)
Omfattande fiskevårdsplan klar för sjön Viken
Sportfiskarna har på uppdrag av Vikens fiskevårdsområdesförening tagit fram en fiskevårdsplan för sjön Viken, som med sitt utlopp Forsviksån är det i särklass största tillflödet till Vättern.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Försurning | Tags: | View Count: (642)
Tio fiskevårdsprojekt stöttas av fiskevårdsfonden
Fiskeföreningar landet runt bedriver ett omfattande och mycket viktigt fiskevårdsarbete. Sportfiskarna stöttar varje år detta lokala arbete med bidrag från förbundets fiskevårdsfond.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening | Tags: | View Count: (1013)
Regeringsförslag om vattenkraft - framsteg och bakslag för vattenvården
Idag offentliggjorde Miljö- och energidepartementet den ur Sportfiskarnas perspektiv hett efterlängtade propositionen om vattenkraft.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (2981)
Sida 1 av 14 FörstaFöregående [1]

Nyhetsarkiv