Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Naturliga flöden förbättrar vattenhushållningen
Sportfiskarna fortsätter nu att restaurera rensade, rätade och omgrävda vattendrag landet runt, vilket både gynnar fisk och förbättrar vattenhushållningen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (317)
Fem snabba frågor till Fredrik Nordwall
Sportfiskarna passade på att inför sommaren ställa några aktuella frågor om kalkningen till Fredrik Nordwall, enhetschef på HaV för Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (549)
Gott om framsynt fiskevård i Gävleborgs län
Mycket är på gång i Gävleborgs län vad gäller fiskevårdsåtgärder. Några aktuella nedslag i länet visar på en imponerande bredd.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (996)
Vattendrag i Jämtlands län återförsuras
Vattenprovtagning, elfisken och bottenfaunaundersökningar visar på försämrad status i ett flertal försurade vattendrag i länet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (836)
Kalkgrus ska rädda röding i norskt fiskevårdsprojekt
Utläggning av kalkgrus ska stärka rödingens lek i sjön Øyangen där beståndet minskat kraftigt efter avslutad kalkning.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (277)
En utmaning att utvärdera kalkeffekterna på flodpärlmussla
Sammanställningen av den nationella utvärderingen av kalkeffekterna på flodpärlmussla har hittills inte varit en någon enkel uppgift då materialet på flera sätt är svårt att analysera.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (197)
Norskt forskningsprojekt ska undersöka laxens liv i havet
Atlantlaxens liv i havet ska nu kartläggas i ett fyraårigt forskningsprojekt, Atlantic Salmon at Sea- factors affecting their growth and survival, SeaSalar, som startar i augusti i år.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (976)
Fyra miljoner till investering i kalkdoserare
På kalkhandläggarträffen i Högbo gick HaV ut med information om att totalt fyra miljoner kronor kan sökas under hösten 2018 för större investeringar i kalkdoserare.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (339)
Fokus på neddragningar inom kalkningen
Budskapet var tydligt från HaV och från flera av de sakkunniga på årets kalkhandläggarträff i Högbo: många målområden kan avslutas.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Miljö | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (330)
Sportfiskarna deltar i nytt projekt om brunifiering
Den tilltagande brunifieringen av svenska vatten står i fokus för en nystartad bred forskningssatsning där man tydligare hoppas kunna ringa in orsaker, konsekvenser och föreslå åtgärder.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (487)
Sida 1 av 11 FörstaFöregående [1]

Nyhetsarkiv