Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Fortsatt fokus på miljömålet Bara naturlig försurning
Det behöver göras långt mer för att vi ska nå miljömålen konstaterade Naturvårdsverket i början av året. Sportfiskarna ställde därför några frågor om miljömålet ”Bara naturlig försurning”.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Miljö | Tags: | View Count: (301)
SLU -studie visar: brunare vatten ger mindre abborre
En nyligen genomförd studie av 52 svenska sjöar visar att varmare och brunare vatten resulterar i en minskad produktion av biomassa och därmed mindre med abborre i sjöarna.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (447)
Kalkning påbörjas i laxälven Otra
Norska Miljødirektoratet har i år beviljat medel till att påbörja kalkning av älven Otra på Sørlandet vilket då blir det största vattendrag som kalkas i Norge.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (221)
Torka allvarligt hot mot fisk i mindre vatten
Fjolårets extremtorka torrlade många mindre vattendrag i olika delar av landet. Därmed slogs även många lokala bestånd av flodpärlmussla, öring och andra arter ut.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (431)
Tips: Jobba med fiskevård på HaV
Havs- och vattenmyndigheten söker nu en utredare som ska jobba med fiskevårdsfrågor och skogsbrukets miljöpåverkan.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (472)
Kalkning i fjällvatten fortsatt aktuellt
Länsstyrelsen i Jämtlands län gör en tydlig koppling mellan kalkning och sportfisket i fjällvatten i årets Fjällfiskeguide.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Fiske | Tags: | View Count: (382)
Västra Götaland drar ned på våtmarkskalkning
Länsstyrelsen i Västra Götaland väljer i år att pausa delar av länets våtmarkskalkning.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (306)
Svensk-norsk försurningskonferens i Göteborg
Save the date: Havs- och vattenmyndigheten kommer att vara värd för en gemensam svensk-norsk kalkningsskonferens i Göteborg 19–20 november.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (292)
Intervju med Jenny Landin - kalkansvarig på HaV
Sportfiskarna ställde några aktuell frågor till Jenny Landin, ansvarig tjänsteman för kalkningsverksamhet på Havs- och vattenmyndigheten.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (266)
Påverkansbedömning för försurning klar
Sportfiskarna ställde några frågor till vattensamordnaren Lennart Johansson på Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt i Kalmar som arbetat med att ta fram påverkansbedömningen.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (541)
Sida 1 av 13 FörstaFöregående [1]

Nyhetsarkiv