Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Studie ger hopp om mindre kvicksilver i fisk
Under november presenterades resultat från en kvicksilverstudie som indikerar att det internationella arbetet med att minska utsläppen av kvicksilver nu börjar märkas i naturen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (257)
Bidrag till forskning för minskade fartygsutsläpp
Drygt sex miljoner delas nu ut till ett nytt forskningsprojekt om hur sjöfartens utsläpp ska kunna minskas ytterligare.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (178)
Erika Axelsson är Sveriges första kvinnliga länsfiskekonsulent
På Länsstyrelsen i Hallands län jobbar den första kvinnan i landet med titeln länsfiskekonsulent. Vi ställde några frågor till henne.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Försurning, Strömmande vatten, Fiske | Tags: | View Count: (800)
Se upp, nu kalkar vi i Göteborgsområdet!
Nu startar årets helikopterkalkning i Göteborgsområdet. Kalkningen är fortsatt viktig för att motverka försurningens skador på sjöar och vattendrag.
Läs mer »
Kategorier: Fiske i Göteborg, Försurning | Tags: | View Count: (294)
Ackreditering klar för analys i slutet system
Länsstyrelsens laboratorium i Östersund blev den 17 juli 2017 ackrediterat för analys av vattenprover i slutet system.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (265)
Sportfiskarna startar nykalkning för öring i Göteborg
Som en del i att stärka öringbestånden i Mölndalsåns vattensystem kommer Ugglebäcken att kalkas.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (519)
Nytt projekt för öring och flodpärlmussla i Bålån
Restaurering av rensade sträckor, biotopvård och flytt av öring infekterad med larver från flodpärlmussla ska gynna båda arterna i ån.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (478)
Minskad försurning ger brunare vatten
Sedan femton, tjugo år tillbaka blir många sjöar och vattendrag brunare då ökande mängder löst organiskt kol sköljs ut i vattnet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (248)
Kalkning fortsatt viktig fråga för sportfiskare
Drygt 93 % av deltagarna i en nyligen genomförd medlemsundersökning anger att försurning och kalkning är en viktig fråga.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (467)
Gefan-pengar omsätts i praktisk fiskevård
Just nu pågår arbetet med att inventera och förbättra lekbottnar för öring i biflöden till Ljusnan.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Ge fan i våra vatten, Strömmande vatten, Förening, Försurning | Tags: | View Count: (577)
Sida 1 av 9 FörstaFöregående [1]2345 Sist

Nyhetsarkiv