Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Sportfiskarna startar nykalkning för öring i Göteborg
Som en del i att stärka öringbestånden i Mölndalsåns vattensystem kommer Ugglebäcken att kalkas.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (222)
Nytt projekt för öring och flodpärlmussla i Bålån
Restaurering av rensade sträckor, biotopvård och flytt av öring infekterad med larver från flodpärlmussla ska gynna båda arterna i ån.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (257)
Minskad försurning ger brunare vatten
Sedan femton, tjugo år tillbaka blir många sjöar och vattendrag brunare då ökande mängder löst organiskt kol sköljs ut i vattnet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (89)
Kalkning fortsatt viktig fråga för sportfiskare
Drygt 93 % av deltagarna i en nyligen genomförd medlemsundersökning anger att försurning och kalkning är en viktig fråga.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: kalkning , nykalkning | View Count: (300)
Gefan-pengar omsätts i praktisk fiskevård
Just nu pågår arbetet med att inventera och förbättra lekbottnar för öring i biflöden till Ljusnan.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Ge fan i våra vatten, Strömmande vatten, Förening, Försurning | Tags: | View Count: (418)
Tusentals deltog i medlemsundersökning 2017
Som en viktig del i det pågående visions- och strategiarbetet skickade Sportfiskarna under augusti ut en digital medlemsenkät med frågor om förbundets verksamhet och olika intressefrågor.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Försurning, Förening | Tags: | View Count: (431)
Otillräckligt skydd bakom musseldöd i Teåkersälven
Sannolikt har flera faktorer bidragit till att tusentals individer av den hotade flodpärlmusslan har dött. En sak är säker: musslorna behöver ett starkare och bättre fungerande skydd.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (944)
Varmare klimat gynnar gäddan
Forskning visar att klimatförändringen med varmare vattentemperaturer kommer att förändra våra vatten på flera olika sätt, bland annat kommer gäddan att sprida sig till tusentals vatten.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (1139)
Nykalkningsbehov i fyra län
Länsstyrelserna i Hallands-, Jönköpings-, Värmlands- och Västra Götalands län bedömer att de har nykalkningsbehov.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (413)
Vulkanutbrott gav 25 gånger högre svavelhalt i norra Sverige
Den 31 augusti 2014 till 27 februari 2015 pågick ett kraftigt vulkanutbrott på Island. Svenska Miljöinstitutet, IVL, har nu sammanställt en rapport över utbrottets effekter på miljön.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (311)
Sida 1 av 8 FörstaFöregående [1]2345 Sist

Nyhetsarkiv