Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Nu kalkas Göteborgs vatten med helikopter
Denna vecka startar kalkningen i Göteborgs vatten med sammanlagt 227 ton kalk.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (1202)
Återintroducerad flodpärlmussla - en seger för Sportfiskarnas naturvård
Nyligen upptäcktes unga flodpärlmusslor i ett restaurerat vattendrag. Bakom resultatet ligger åratal av fiskevård och en avancerad utsättningsmetodik.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum, Region Väst, Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1665)
Sportfiskarna återintroducerar flodpärlmussla i Kronobergs län
Sportfiskarna har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att återintroducera flodpärlmussla i Kronoberg län.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Syd, Region Öst, Region Väst | Tags: | View Count: (998)
Loggers ny teknik för kontinuerlig mätning av pH
I Värmlands och Västra Götalands län har man börjat använda data-loggers för kontinuerlig mätning av pH.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (925)
Havsförsurningen ökar i världshaven
Forskning visar att havsförsurningen fortsätter. Östersjön riskerar att drabbas hårdare än Västerhavet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (972)
Fortsatta kalkneddragningar 2021
Det pågår fortsatta neddragningar för de svenska kalkningsinsatserna i år.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (821)
Lyckad premiärvecka för öringfisket på västkusten
Sportfiskarna sammanfattar första veckans öringfiske på västkusten som riktigt lyckat på många håll.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Fisketips, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (2170)
Försurningsproblematiken minskar i Sverige
Genom en omfattande modellering konstaterar forskare att problemen med försurning fortsatt går åt rätt håll.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (1652)
MAGIC-biblioteket utvärderas mot historiska fiskdata
En pilotstudie pågår för närvarande där resultaten från modellering av vattenkemin i okalkade vatten jämförs mot historiska fiskdata.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (1208)
Många frågor inför den kommande nationella kalkplanen
Havs- och vattenmyndigheten planerar att lansera den nya nationella kalkplanen under 2021. 
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (1293)
Sida 1 av 17 FörstaFöregående [1]
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv