Naturliga flöden förbättrar vattenhushållningen

slingrande_strom_800
Foto: Micael Söderman / Ett naturligt slingrande vattendrag håller kvar mer vatten än ett rensat och rätat.
Sommarens extrema torka aktualiserar behovet av mer åtgärder för att förbättra landskapets förmåga att hålla vatten. Naturligt slingrande strömmar som kan svämma över kantzonerna kan hålla kvar mer vatten, få ett jämnare flöde och även hantera större mängder vatten vid extrema regnväder. Sportfiskarna fortsätter nu att restaurera rensade, rätade och omgrävda vattendrag landet runt.

Sportfiskarna har bland annat på uppdrag av Bräkneån övre FVO fått i uppdrag att restaurera Bräkneån, som är kraftigt påverkad av historiska verksamheter som kvarnar och flottleder som fortfarande påverkar livet i ån negativt. Under augusti återfördes flera hundra ton sten och block med syfte att få igång naturliga processer i vattendraget. 16 områden i ån av varierande längd har åtgärdats med gott resultat. Åtgärderna kommer att gynna bland annat havsöring och flodpärlmussla. Projektet finansieras av statsbidrag för biologisk återställning i kalkade vatten från Länsstyrelsen i Blekinge län. 

Sportfiskarna har även på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland producerat en åtgärdsplan för Tidan och Natura 2000 området Ettakströmmar i Tidaholms kommun. Bland annat har små sidofåror öppnats upp och en stor mängd bortrensade stenar och block har återförts. Målsättningen är att förbättra för flodpärlmusslor, öring och andra fiskarter.

Många fler restaureringsprojekt av strömmande vatten är på gång, bland annat ett flertal i Stockholmsregionen, runt Nyköping, på Öland och Gotland.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv