Demokrati i tävlingsfisket

Sportfiskarnas tävlingsverksamhet organiseras genom en tävlingskommitté som utses av förbundsstyrelsen. På förbundskansliet finns en särskild tävlingskonsulent. Vartannat år hålls ett tävlingsmöte för att förankra tävlingsverksamheten bland landets tävlingsfiskare.

På den här sidan publicerar vi information kring tävlingsmöten, pågående remisser inom tävlingsfisket och annan information för att du som tävlingsfiskar ska ha möjlighet att hålla dig informerad och påverka tävlingsfisket.


Tävlingsmötet 2020, skjuts på framtiden. 
 

Sportfiskarnas tävlingsmöte 2020 är uppskjutet

Sportfiskarnas tävlingskommitté, som hanterar tävlingsfrågor för förbundsstyrelsens räkning, har den 2 december 2020 enhälligt beslutat att föreslå förbundsstyrelsen att ställa in det planerade digitala tävlingsmötet den 12 december 2020. Sportfiskarnas förbundsstyrelse har den 9 december 2020 fastställt detta beslut. Tävlingsmötet skjuts nu på framtiden och planen är att det ska kunna genomföras som ett fysiskt möte i november 2021, då förhoppningsvis pandemin släppt greppet om landet.

Den pågående pandemin försvårar fysiska möten och resor i nuläget och det påverkar alla delar av samhället, även sportfisket. Vi hade länge förhoppningar att skulle kunna genomföra mötet i november, men pandemins andra våg kom tyvärr i vägen. Inom tävlingskretsar föredrar medlemmarna ett tävlingsmöte i fysisk form och ledamöterna i tävlingskommittén har under hösten haft många enskilda kontakter med tävlingsfiskare runt om i landet i denna fråga och tagit intryck av framförda åsikter. Tävlingsmötet är mycket uppskattat inom tävlingskretsarna och ger utrymme för givande diskussioner deltagarna emellan.

De regler som gällt under 2020 i samtliga grenar kvarstår oförändrade även under 2021. Detta inbegriper även de temporära regler avseende mormyska som införts under 2020 i förtid. Tävlingskommitténs bedömning är att det inte kommer att få någon större inverkan, då det med stor sannolikhet inte kommer att genomföras speciellt många tävlingar under 2021 på grund av Covid-19.

Har ni ytterligare frågor kring detta beslut, tveka inte att kontakta tävlingskommitténs ordförande Dan Källman.

2020-12-09

För tävlingskommittén och förbundsstyrelsen

Dan Källman

dan.kallman@sportfiskarna.se

Ordförande i tävlingskommittén & ledamot i förbundsstyrelsen

Tävlingsmötet 2018, 17 november i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2016, 19/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2014, 15/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2012, 17/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2010, 20/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2008, 15/11

Protokoll