Demokrati i tävlingsfisket

Sportfiskarnas tävlingsverksamhet organiseras genom en tävlingskommitté som utses av förbundsstyrelsen. På förbundskansliet finns en särskild tävlingsansvarig tjänsteman. Vartannat år hålls ett tävlingsmöte för att förankra tävlingsverksamheten bland landets tävlingsfiskare.

På den här sidan publicerar vi information kring tävlingsmöten, pågående remisser inom tävlingsfisket och annan information för att du som tävlingsfiskar ska ha möjlighet att hålla dig informerad och påverka tävlingsfisket.


Sportfiskarnas tävlingsmöte 2022

Plats för tävlingsmötet


Stockholmsmässan (fd Älvsjömässan)
Mässvägen 1
12530 Älvsjö
Lokal K21

Mat och dryck under tävlingsmötet

Förbundet bjuder alla deltagare på lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe under dagen. 

Tid för tävlingsmötet

Lördag 12 november, 2022
Ungefärliga tider:
08:00 Ombudsincheckning och kaffe och smörgås serveras
09:00 Förhandlingarna startar
12:00 Lunch
14.30 Eftermiddagskaffe
17:00 Tävlingsmötet avslutas senast

Röstlängd

Förbundsstyrelsen upprättade röstlängd för tävlingsmötet 31 december 2021. Länk finns på webben nedan.

Röstlängd 2022 (samma som upprättades till kongressen 2022)

Våra klubbar och distrikt

Samtliga klubbar och distrikt/region utser ombud till tävlingsmötet med förslags-, yttrande- och rösträtt. Alla medlemmar i förbundet har närvaro, förslags och yttranderätt vid tävlingsmötet.

Anmälan av ombud

Anmälan av ombud till tävlingsmötet görs snarast via detta formulär.

OBS: Sista anmälningsdatum är 28 oktober. Detta för att kallelse och handlingar till tävlingsmötet skall kunna skickas till anmälda ombud i enlighet med Sportfiskarnas rutiner.

Ombud som får förhinder att delta vid tävlingsmötet skall snarast kalla ersättare och meddela dennes namn, medlemsnummer och adress. Anmälan om ersättare sker via mejl till: tavling@sportfiskarna.se.

Enskilda medlemmar

Utöver röstberättigade ombud har samtliga medlemmar i förbundet närvaro-, förslags- och yttranderätt vid tävlingsmötet. Medlemmar som vill delta utan rösträtt skall anmäla sig med namn, fullständig adress, telefon och e-postadress genom att skicka e-post till tavling@sportfiskarna.se senast 28 oktober (för planering av förtäring).

Handlingar för tävlingsmötet

Tävlingsmötets handlingar med program, dagordning, ombudsförteckning, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, propositioner, inkomna motioner åtföljda av tävlingskommitténs förslag till behandling, valnämndens förslag till tävlingskommitté etc, kommer att publiceras på webben senast 14 dagar innan tävlingsmötet. 
För att spara på miljön så publiceras handlingarna på Sportfiskarnas web.

Omkostnadsersättning

För medverkan vid tävlingsmötet 2022 utgår omkostnadsersättning till förening och distrikt enligt följande:
Reseavstånd till Stockholm enkel resa.
0   – 10 mil 250 kr
11 – 20 mil 500 kr
21 – 30 mil 750 kr
31 – 40 mil 1 000 kr
41 – 50 mil 1 250 kr
51 – 60 mil 1 500 kr
61 – 75 mil 1 750 kr
75 < mil 2 000 kr
För resor över 30 mil enkel resa utgår upp till 1 000 kr i övernattningsersättning.
Tips på boende
Best Western, Mässvägen 1, 12530 Älvsjö, 08-990220
Scandic Talk, Mässvägen 2, 12580 Älvsjö, 08-51726800

Kontaktuppgifter

Har ni frågor angående Sportfiskarna tävlingsmöte kan ni kontakta oss via 08-410 80 600, eller tavling@sportfiskarna.se.

Tävlingsmötet 2020, 13 november 2021 i Stockholm

Protokoll
Bilaga 1 Verksamhetsberättelsen
Bilaga 2 Motionerna
Bilaga 3 Verksamhetsplan

Tävlingsmötet 2018, 17 november i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2016, 19/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2014, 15/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2012, 17/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2010, 20/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2008, 15/11

Protokoll