Demokrati i tävlingsfisket

Sportfiskarnas tävlingsverksamhet organiseras genom en tävlingskommitté som utses av förbundsstyrelsen. På förbundskansliet finns en särskild tävlingsansvarig tjänsteman. Vartannat år hålls ett tävlingsmöte för att förankra tävlingsverksamheten bland landets tävlingsfiskare.

På den här sidan publicerar vi information kring tävlingsmöten, pågående remisser inom tävlingsfisket och annan information för att du som tävlingsfiskar ska ha möjlighet att hålla dig informerad och påverka tävlingsfisket.


Tävlingsmötet 2020, kommer att genomföras lördagen den 13 november 2021. 
 

Sportfiskarnas tävlingsmöte 2020 som av förbundsstyrelsen skjöts upp pga Coronapandemin genomförs nu fysiskt den 13 november 2021. Sportfiskarna och tävlingskommittén ser fram emot att få återses och hälsar alla hjärtligt välkomna.

Det från 2020 uppskjutna tävlingsmötet kommer nu efter närmare ett års väntan att genomföras som ett fysiskt möte på Stockholmsmässan, Mässvägen 1 i Älvsjö. Lokalen heter K21 och är av biosalongstyp. Deltagarna kommer att ha möjlighet att välja en plats med en stols lucka, för även om man börjar släppa på restriktionerna så är pandemin ännu inte över.
 

Inbjudan 
Kallelse
Anmälan ombud
Röstlängd från 2019-12-31

Handlingar

Program
Föredragningslista
Deltagarlista uppdateras löpande
Verksamhetsberättelse 2019-2020
Försättsblad motioner
Motioner med förslag till beslut
Verksamhetsplan 2021-2022
Valberedningens förslag (Uppdateras inom kort)
 

 

Tävlingsmötet 2018, 17 november i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2016, 19/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2014, 15/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2012, 17/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2010, 20/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2008, 15/11

Protokoll