Demokrati i tävlingsfisket

Sportfiskarnas tävlingsverksamhet organiseras genom en tävlingskommitté som utses av förbundsstyrelsen. På förbundskansliet finns en särskild tävlingsansvarig tjänsteman. Vartannat år hålls ett tävlingsmöte för att förankra tävlingsverksamheten bland landets tävlingsfiskare.

På den här sidan publicerar vi information kring tävlingsmöten, pågående remisser inom tävlingsfisket och annan information för att du som tävlingsfiskar ska ha möjlighet att hålla dig informerad och påverka tävlingsfisket.

Sportfiskarnas tävlingsmöte 2024

Nästa tävlingsmöte blir preliminärt i november 2024, motionerna behandlas på kongressen våren 2024 och alla motioner skall vara Sportfiskarna tillhanda senast 2023-12-31.

Kontaktuppgifter

Har ni frågor angående Sportfiskarna tävlingsmöte kan ni kontakta oss via 08-410 80 600, eller tavling@sportfiskarna.se.


Tävlingsmötet 2024, 16 november 2024 i Älvsjö

 

Tävlingsmötet 2022, 12 november 2022 i Älvsjö

Protokollet justerat
Verksamhetsberättelse 2021-2022
Propositioner
Motioner med förslag till beslut
Verksamhetsplan 2023-2024
Valberedningens förslag till tävlingskommitté 2023-2024

Tävlingsmötet 2020, 13 november 2021 i Stockholm

Protokoll
Bilaga 1 Verksamhetsberättelsen
Bilaga 2 Motionerna
Bilaga 3 Verksamhetsplan

Tävlingsmötet 2018, 17 november i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2016, 19/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2014, 15/11 i Stockholm

Protokoll inklusive bilagor

Tävlingsmötet 2012, 17/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2010, 20/11 i Stockholm

Protokoll

Tävlingsmötet 2008, 15/11

Protokoll