Region Syd

Från Sportfiskarnas regionkontor i Malmö arbetar vi bland annat med ungdomsverksamhet, satsningar på tätortsnära fiske och fiskevård, restaurering av hårt exploaterade vattenmiljöer, samordnad förvaltning av fisket i Öresund, bättre fiskeregler för kustfisket och ökat samarbete med Danmark i viktiga fiskefrågor. Här kan ni se en nyligen publicerad fiskekarta över fisket i centrala Malmö. Regionkontoret ansvarar även för det nationella arbetet med att administrera olika fiskevårdsfonder. Läs mer om våra aktiviteter på nyheterna nedan. Kontaktuppgifter till Region Syd >>

AKTUELLT