Region Mitt

Sportfiskarnas Region Mitt har kontor i Nyköping och Stockholm. Inom Region Mitt bedrivs omfattande fiskevård med inriktning på bland annat gädda och abborre på kusten, havsöring, asp och mal. Inom regionen utförs även en mycket omfattande  ungdomsverksamhet. Sportfiskarna upplåter även många fiskevatten runt Stockholm och Nyköping.

Kontaktuppgifter till Region Mitt: 
Nyköping

Stockholm

Aktuella projekt/verksamheter:

Fiske i Nyköping
Rovfiskprojektet

AKTUELLT