Fisketillsyn

Utförandet av Fisketillsyn är en av våra anslutna föreningars viktigaste verksamhetsområden och en av förutsättningarna för ett trevligt och hållbart sportfiske. Under 2023 tar Sportfiskarna ett bredare grepp för att stötta våra föreningar på området med utbildningar, fortbildningar och nyframtagna blanketter.

Grundutbildningar och fortbildningar i fisketillsyn

Region Mitts ambition är att arrangera en grundutbildning varje höst/vinter och en på våren samt fortbildningar efter behov. Utbildningarna kan hållas både fysiskt eller digitalt och då via Teams. Anmälan skickas till fisketillsynmitt@sportfiskarna.se med namn, personnummer, adress, mobilnummer och mailadress. Kostnaden för grundutbildning är 800 sek för medlem och 1200 sek för dig som inte är medlem. För fortbildningar är kostnaden 500 sek respektive 800 sek.

Håll utkick här på hemsidan för mer info och nästa kurstillfälle.

Välkomna med er anmälan!