REGION NORR

Sportfiskarnas Region Norr har kontor i Gävle, Östersund och Luleå. I regionen bedrivs omfattande projektverksamhet inriktad på restaurering av lekområden på Norrlandskusten, restaurering av strömvatten och återskapande av fria vandringsvägar. Sportfiskarna Region Norr startar från och med 2020 upp projekt skolbäcken i Jämtland. Från kontoret i Luleå arbetar Sportfiskarnas expert på Östersjölaxfrågor. Kontaktuppgifter till Region Norr>>

AKTUELLT