Biotopvård förbättrar för öringen i Kalmar

oringyngel_snarjebac...
Foto: Olof Engstedt / Småöring från Snärjebäcken som nu får det bättre.
Mer sten och grus ska förbättra lekmöjligheterna för havsöringen som leker i Snärjebäcken.

Under augusti har Sportfiskarna tillsammans med Hushållningssällskapet genomfört ett projekt för att förbättra Snärjebäcken som mynnar i Kalmarsund i Norra dragsviken två mil norr om Kalmar.

Arbetet inleddes med ett elfiske på fem lokaler, och öring påträffades vid samtliga. Vissa av sträckorna gav väldigt högt antal, exempelvis 55 fiskar på en 15 meter lång sträcka med en blandning av årsyngel och 1- och 2-åriga fiskar.

– Tätheterna av öring var ett skönt besked på att vattendraget redan fungerar ganska bra, det har aldrig gjorts ett riktigt elfiske i Snärjebäcken så detta var goda nyheter, berättar Olof Engstedt, Sportfiskarnas projektledare i Kalmar.

Åtgärderna som nu är gjorda innebar att 25 ton lekgrus och 30 ton större sten har placerats ut nedströms Rockneby och vid Hultsby.

– Öringens lek- och uppväxtplatser har därmed förbättrats avsevärt samtidigt som nya ståndplatser har skapats och beståndet har nu möjlighet att öka. Åtgärderna gynnar även all biologisk mångfald i vattendraget, säger Olof Engstedt.

Projektet finansieras av Kalmar Kommun, statliga fiskevårdsmedel förmedlade via Länsstyrelsen i Kalmar samt Kalmar Sportfiskeklubb. Åtgärden har genomförts av Sportfiskarna, Hushållningssällskapets och Kalmar Sportfiskeklubb.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv