Kategorin : kalkningTillbaka
RSS
Kalkgrus i lekbäddar kan ge mer öring
Flera försök med kalkgrus i lekbottnar för öring visar preliminärt att man kan få ökad överlevnad från rom till yngel.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (3187)
Kalkning viktig för flodpärlmussla
Flodpärlmusselexperten Lennart Henrikson visar att flodpärlmusslan på en mängd olika sätt har gynnats av kalkningsåtgärder, tvärtemot internationella rön.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2104)
pH-status -norsk försurningsinformation
I Norge sprids information om försurning och kalkningsverksamheten via det statligt finansierade nyhetsbrevet pH-status, som ges ut av NJFF, Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2507)
Var tredje sjö kalkas inte i onödan
Nyligen presenterades en avhandling om geokemisk modellering av vattenkemi i svenska sjöar av Carin Sjöstedt, forskare på KTH. I pressreleasen drogs slutsatsen att 30 % av sjöarna kalkas i onödan. Denna slutsats att omkring 900 sjöar kalkas i onödan får nu mothugg av försurningsexperter.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2278)
Katastrof för kalkningen?
Regeringens sänkning av Havs- och vattenmiljöanslaget med 235 miljoner kronor riskerar att slå oerhört hårt mot många olika former av vattenvårdsverksamhet.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2207)
Sportfiskarna jobbar med kalkuppföljning

Förutom att informera om den fortsatta försurningen och behovet av bibehållet kalkanslag jobbar även Sportfiskarna med uppdrag inom kalkuppföljningen i flera län.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2415)
Utökat kalkanslag till Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län ansökte och beviljades 654 000 kronor extra till kalkning.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2223)
Försurningen fortsatt stort problem

Naturvårdsverket konstaterar i sin nyligen publicerade rapport ” Steg på vägen Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012” att vi inte når miljökvalitetsmålet ”Bara naturlig försurning”.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2141)
Sportfiskarna bidrar till nykalkning
I år gick en del av Sportfiskarnas årliga fiskevårdsbidrag till Habo Sportfiskeklubb som ska kalka sina klubbsjöar på Hökensås.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: nykalkning | View Count: (2443)
Kalkning på marginalen
Klarar landets länsstyrelser av att upprätthålla och genomföra kalkningsverksamheten på en tillräcklig nivå med fortsatt sänkta anslag? Vi ställde frågan till Jan Inge Månsson, Fiske- och vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Skåne.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter | Tags: kalkning | View Count: (2614)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv