Kategorin : kalkningTillbaka
RSS
Återförsurning hotar med neddragen kalkning
Sportfiskarna lanserade i december 2013 en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och påverkan i frågan.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (5788)
Hur mycket går samhället i vinst på kalkningen?
Kalkningen av sjöar och vattendrag är en av landets mest omfattande miljövårdande insatser. Sportfiskarna anser att även kalkningens ekonomiska effekter bör utvärderas.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (6614)
”Länsstyrelserna kan se över pH-målen”
Enligt handläggare på HaV kan länsstyrelserna se över pH-målen för kalkade vattendrag som inte når god ekologisk status för fisk.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3947)
Erik Degerman: pH 5,6 för lågt för god ekologisk status
Forskaren Erik Degerman på SLU, en av författarna till HaV:s rapport ”Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten” är tydlig om att pH-målet 5,6 bör revideras uppåt.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (7298)
Kalkningen oerhört viktigt för miljön
Kalkning har en mycket positiv effekt på miljön och återskapar stora värden i försurade vatten. En ny rapport visar att pH-målet 5,6 är för lågt och måste justeras uppåt.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (5780)
Oro i Värmland för kalkningen 2016
Värmlands kalkningsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län och vattenråden i Värmland har skrivit till HaV om medelstilldelningen 2016 då en 12 % kostnadsökning hotar den fortsatta kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (34333)
Hur stort är nykalkningsbehovet?
Sportfiskarna har lanserat en oberoende granskning av nykalkningsbehovet genomfört av försurningsexperten Hans Oscarsson. Utredningen tar upp frågor som: hur många försurade okalkade sjöar finns det? -och är vi inte skyldiga att åtgärda dessa?
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (100964)
Följ kalkningen i Värmland online!
Värmlands Läns Kalkningsförbund satsar på att presentera sin verksamhet via hemsida och facebook.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (122727)
Norsk-svensk försurnings- och kalkningskonferens
Miljødirektoratet og Havs- och vattenmyndigheten inbjuder till en norsk-svensk försurnings- och kalkningskonferens i november.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4413)
Kalkningseffekterna i rinnande vatten utvärderas
Under årets kalkhandläggarträff i Örebro presenterades de första delresultaten från en utvärdering av kalkeffekterna i rinnande vatten och av pH-målet 5,6.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (84433)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv