Sportfiskarna bidrar till nykalkning

I år gick en del av Sportfiskarnas årliga fiskevårdsbidrag till Habo Sportfiskeklubb som ska kalka sina klubbsjöar på Hökensås. Norrgölen, en av sjöarna, är ett exempel på ett vatten som inte har omfattats av kalkningsprogrammet och där fiskbestånden slagits ut.

– Kalkningen kommer att innebära att det blir liv även på och under vattenytan. Det låga pH-värdet har märkts mest på att insektslivet i vattnet varit sparsamt. Många arter som skall finnas i sjöarna på Hökensås har försvunnit. Kalkningen kommer också att väcka liv i Norrgölen som varit helt död i mer än tio år. Sjön hade tidigare naturliga bestånd av gädda och abborre, som idag är helt utslagna. Att inget har gjorts åt den tidigare beror på att det är trehundra meter till närmaste väg, och den enda möjligheten att kalka är med helikopter, berättar Lennart Grann från Habo Sportfiskeklubb.

– Sportfiskarna har under lång tid uppmärksammat behovet av nykalkning. Oavsett av vilka skäl man valt bort att kalka sjöar och mindre vattendrag är det viktigt att peka på att det finns vatten där fisk och andra organismer skadats av försurningen. Det känns mycket bra att vi i fallet med Habo Sportfiskeklubbs sjöar har kunnat bidra till att de nu kalkas, säger Anders Karlsson, fiskevårdsansvarig Sportfiskarna.

Tack vare ett gott samarbete med Habo kommun och miljöinspektören Ingemar Bergbom kan kalken nu spridas med helikopter. Den mängd kalk som krävs för att återställa alla sjöarna hade varit omöjligt att sprida ut för hand.

– Surgölen, som gör skäl för sitt namn hade hösten 2011 ett pH på 5,1 och verkade fisk- och insektstom trots att det planterats in fisk där under 2011. Insektslivet var helt borta. Ett gäng klubbmedlemmar hjälptes åt att sprida ett ton kalk på isen i början av mars 2012, vilket höjde pH-värdet till 5,7. Våren 2012 började fjädermyggor och vassländor kläckas igen, och de hundra öringar vi satte in vakar, avslutar Lennart Grann.

Läs mer om fiskevårdsbidraget här.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: nykalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv