Kategorin : kalkningTillbaka
RSS
Drygt 154 miljoner söks av länen för kalkning 2015
Många län har ökat sina ansökningar för verksamhetsåret 2015, främst för att kompensera för prisökningar på kalk och bränsle.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (6602)
Gävleborgs län ökar kalkningen 2015
Gävleborgs län ansöker om drygt 4 miljoner kronor till kalkningsåtgärder inför verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar drygt 3150 ton kalk vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de senaste årens kalkmängder, exempelvis omkring 2400 ton 2014.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3648)
Länsstyrelsen i Jämtlands län installerar ny analysutrustning för pH-mätning
Länsstyrelsens vattenlaboratorium i Östersund startar nu upp ett nytt slutet system för att uppnå en mer tillförlitlig mätning av pH-värden.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (5337)
HaV satsar på utökad kompetens med kalkplaner
Under 2015 planerar Havs- och vattenmyndigheten utbildningar i att upprätta kalkplaner, ett område där det generellt är en brist på spetskompetens.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (6048)
Ny lokal för hotad Klarälvslax upptäckt
Länsstyrelsen i Värmlands län har hittat yngel av Klarälvslax i Kvarnån. Nu avser Länsstyrelsen att kalka ån för att förbättra förutsättningarna för laxen.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (7497)
Kalkning grund till lukrativt sportfiske i Härjedalen
Kalkningen av försurade vatten i Härjedalen möjliggör ett attraktivt och inkomstbringande sportfiske.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4589)
Stopp för kalkning i Hedmarks fylke
Samtidigt som kalkningen avslutas i Norge fortsätter kalkningen i de tre svenska län som gränsar till Hedmark och det norska kalkavslutet oroar svenska handläggare.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4391)
Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder
Halån i norra Värmland är tydligt försurningspåverkad men har hittills inte omfattats av kalkningsåtgärder eller biotopvård.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: nykalkning | View Count: (5322)
Fiskevårdsområden protesterar mot kalknedskärningar
Fyra fiskevårdsområdesföreningar runt Mölndalsån har skrivit ett upprop till Länsstyrelsen i Västra Götaland för att få en omprövning av nedskärningar av kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (6377)
Vomber – en förnyelsebar kalkprodukt
”Vomber”, en kalkprodukt med mycket speciella egenskaper består av återvunnen kalk och framställs via utfällning av kalk i vattenverk.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4891)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv