Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Öring återintroduceras i Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar långsiktigt med att återintroducera öring i ett antal vattensystem där bestånden tidigare slagits ut av försurning och vandringshinder.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (4457)
Gävleborgs län ökar kalkningen 2015
Gävleborgs län ansöker om drygt 4 miljoner kronor till kalkningsåtgärder inför verksamhetsåret 2015. Detta motsvarar drygt 3150 ton kalk vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de senaste årens kalkmängder, exempelvis omkring 2400 ton 2014.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (2868)
Markfuktighetskartor kan ge skonsammare avverkning
På sikt kommer alla avverkningar i landet att kunna planeras utifrån digitala kartor som visar var marken är fuktig och var man då exempelvis ska undvika att köra med skogsmaskin.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (3712)
Miljömålen blir luftslott
Sportfiskarna sågar Miljömålsberedningens förslag som mestadels består av nya etappmål och åtgärder som innebär ytterligare utredningar.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (2824)
Både Sverige och Norge beroende av kalkning
Sportfiskarna var nyligen på en kalkningskonferens i Oslo, arrangerad av Norges Jeger- og Fiskerforbund.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (2759)
Länsstyrelsen i Jämtlands län installerar ny analysutrustning för pH-mätning
Länsstyrelsens vattenlaboratorium i Östersund startar nu upp ett nytt slutet system för att uppnå en mer tillförlitlig mätning av pH-värden.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4159)
HaV satsar på utökad kompetens med kalkplaner
Under 2015 planerar Havs- och vattenmyndigheten utbildningar i att upprätta kalkplaner, ett område där det generellt är en brist på spetskompetens.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (5336)
Ny lokal för hotad Klarälvslax upptäckt
Länsstyrelsen i Värmlands län har hittat yngel av Klarälvslax i Kvarnån. Nu avser Länsstyrelsen att kalka ån för att förbättra förutsättningarna för laxen.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning, nykalkning | View Count: (6312)
Forskning visar på ökat skyddsbehov av skogsvatten
En ny studie visar att de områden i skogen där grundvatten strömmar ut är extra skyddsvärda och har stor betydelse för många arter, däribland fisk.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning, Miljö | Tags: | View Count: (3780)
Kalkning grund till lukrativt sportfiske i Härjedalen
Kalkningen av försurade vatten i Härjedalen möjliggör ett attraktivt och inkomstbringande sportfiske.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (3563)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv