Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Anmäl dig till Gårdsjöstiftelsens konferens!
Programmet är nu klart för den öppna konferensen om försurning, vatten- och luftvårdsfrågor 7 april i Stenungsund.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (35555)
Kalkningen oerhört viktigt för miljön
Kalkning har en mycket positiv effekt på miljön och återskapar stora värden i försurade vatten. En ny rapport visar att pH-målet 5,6 är för lågt och måste justeras uppåt.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4716)
Oro i Värmland för kalkningen 2016
Värmlands kalkningsförbund, Länsstyrelsen i Värmlands län och vattenråden i Värmland har skrivit till HaV om medelstilldelningen 2016 då en 12 % kostnadsökning hotar den fortsatta kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: kalkning | View Count: (33503)
Ny rapport bevisar strandzonernas betydelse
För fiskevårdare har det länge varit känt att orörda strandzoner har mycket stor betydelse för livet i skogsvattnen. Nu har en ny rapport från SLU slagit fast att orörda kantzoner längs vattendrag har stor betydelse för att gynna biologisk mångfald.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (65478)
Försurningskonferens i Stenungsund april 2016
Boka redan nu upp 7 april 2016 i kalendern, då arrangeras en öppen konferens om försurning och kalkning i Stenungsund. Bakom konferensen står Gårdsjöstiftelsen, IVL och Sportfiskarna.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (96264)
Klart med rejält ökat anslag till HaV 2016
Riksdagen sa igår ja till regeringens budgetförslag för Allmän miljö- och naturvård. Det ger bland annat 751 565 000 kronor till anslaget 1:12 Åtgärder för havs och vattenmiljö.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (3482)
Fortsatt försurat i Jönköpings län
En bottenfaunaundersökning av 49 lokaler i Jönköping visar att försurade områden är fortsatt påverkade och kräver fortsatt kalkning för att undvika skador på bottenfauna och fiskbestånd.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning | Tags: | View Count: (52567)
Försurning och kalkning fick rubriker i GP
Under rubriken "Många sjöar kroniskt sjuka av försurning" har Göteborgs-Posten har uppmärksammat att försurningen kvarstår i många vatten medan kalkningsinsatserna minskat under senare år.
Läs mer »
Kategorier: Försurning, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (96847)
Mer kunskap om försurning i skolan
Länsstyrelsen i Jönköpings län satsar på bättre kunskaper om försurning och kalkning genom att uppdatera och nylansera ett särskilt skolmaterial.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (3223)
Miljöövervakning visar: södra Sverige fortsatt försurat
30 år av miljöövervakning visar att försurningen fortfarande håller södra Sverige i sitt grepp och att kväve kan komma att bidra till mer försurning.
Läs mer »
Kategorier: Försurning | Tags: | View Count: (56775)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv