Kategorin : FörsurningTillbaka
RSS
Kalkning grund till lukrativt sportfiske i Härjedalen
Kalkningen av försurade vatten i Härjedalen möjliggör ett attraktivt och inkomstbringande sportfiske.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (2625)
Stopp för kalkning i Hedmarks fylke
Samtidigt som kalkningen avslutas i Norge fortsätter kalkningen i de tre svenska län som gränsar till Hedmark och det norska kalkavslutet oroar svenska handläggare.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (2381)
Svavelutsläpp från fartyg ska minska
Strängare krav på svavelhalten i bränslen för fartyg både inom och utanför svavelkontrollområden införs från 1 juli.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (2562)
Nykalkningsbehov: Halån väntar på åtgärder
Halån i norra Värmland är tydligt försurningspåverkad men har hittills inte omfattats av kalkningsåtgärder eller biotopvård.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: nykalkning | View Count: (2449)
Fiskevårdsområden protesterar mot kalknedskärningar
Fyra fiskevårdsområdesföreningar runt Mölndalsån har skrivit ett upprop till Länsstyrelsen i Västra Götaland för att få en omprövning av nedskärningar av kalkningsverksamheten.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (4466)
Vomber – en förnyelsebar kalkprodukt
”Vomber”, en kalkprodukt med mycket speciella egenskaper består av återvunnen kalk och framställs via utfällning av kalk i vattenverk.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: kalkning | View Count: (2488)
Uttern på väg tillbaka i Småland
Uttern, som är Smålands landskapsdjur, har gått från att vara akut hotat i området till att nu stadigt öka i antal och återetablera sig tidigare områden.
Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (2423)
Kalkning villkor för vindkraftsetablering

Kommunstyrelsen i Halmstad har beslutat att en förutsättning för vindkraftsetableringb är att kalkning kommer att fortsätta i samma utsträckning som i dagsläget.

Läs mer »
Kategorier: Äldre nyheter, Försurning | Tags: | View Count: (3106)
Sida 15 av 15 [15] NästaSist

Nyhetsarkiv