Kalkning viktig för flodpärlmussla

Flodpärlmusselexperten Lennart Henrikson visar att flodpärlmusslan på en mängd olika sätt har gynnats av kalkningsåtgärder, tvärtemot internationella rön.

Lennart Henrikson, från Natur och människa, höll ett föredrag under den Svensk-Norska försurningskonferensen i Göteborg 3-4 oktober med rubriken ”Kalkningen är inte ett hot mot flodpärlmusslan – trots vad man säger i övriga Europa.

Att försurningen är ett hot mot flodpärlmusslan är inte direkt nytt men det Lennart Henrikson presenterade var olika studier av flodpärlmusslor i kalkade och i okalkade vatten som visar att flodpärlmusslorna inte heller skadas av kalkning. Tvärtom gynnas musslorna på flera sätt av kalkning som ger ett stabilt pH-värde.

Enligt flera europeiska forskare ska flodpärlmusslan påverkas negativt av kalkning. Två negativa effekter av kalkning skulle vara att kalk skulle ha direkt giftiga effekter på musslorna samt att musslorna skulle få en tillväxtökning som därmed kortade deras livslängd.

Många positiva effekter av kalkning
Enligt Lennart Henrikson kan man påvisa en viss ökning av tillväxt hos musslor i kalkade vatten, men den är inte onormalt stor. I okalkade vatten minskar i stället tillväxten. Enligt Henrikson kan man därmed säga att kalkning innebär ungefär samma tillväxt för flodpärlmussla som innan försurningen.

Övriga positiva effekter av kalkning i flodpärlmusselvatten är att överlevnaden hos musslor ökar, studier visar även på högre tätheter av musslor i kalkade vatten, värdfiskarna öring och lax ökar och att rekryteringen av musslor därmed sannolikt förbättras. Studier av musslor som exponerats för kalkning nedströms kalkdoserare visar inte heller på något sätt att det skulle vara skadligt för dem.

Norska studier ska samstämmigt visa liknande resultat.

Se Lennart Henriksons presentation här.
 

Kategorier: Äldre nyheter | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv