Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Sportfiskarna återintroducerar flodpärlmussla i Kronobergs län
Sportfiskarna har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att återintroducera flodpärlmussla i Kronoberg län.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Syd, Region Öst, Region Väst | Tags: | View Count: (944)
Återintroducerade öringar trivs i Trödjeån
Sportfiskarna har i veckan följt upp utsättningar av öring från Gotland i Trödjeån i Gästrikland. Elfisket visade fortsatt på ett lyckat resultat.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Tags: | View Count: (1227)
Unik storöring tillbaka för sjunde året
En märkt öringhona med ID-numret 3DD.003BDFFC89 har nu återvänt till Testeboån i Gävle för sjunde året i rad.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Tags: | View Count: (4376)
Sportfiskarna fiskevårdar för flodpärlmussla och öring i Lärjeåns vattensystem
Sportfiskarna fortsätter att jobba med flodpärlmussla och öring i Lärjeåns biflöden.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Region Väst, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (557)
Sportfiskarna fiskevårdar Ringsbäcken i Viskans vattensystem
Sportfiskarna fortsätter att jobba med Häggåns vattensystem, ett av Viskans största delavrinningsområden.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (577)
Centerpartiet motarbetar vattenförvaltningen
Centerpartiet vill att regeringen ingriper mot vattenmyndigheternas åtgärdsplaner då man anser att det blir för dyrt för olika verksamhetsutövare.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1384)
Sportfiskarnas synpunkter på planerna för åtgärdsarbetet i vatten
Sportfiskarna har lämnat synpunkter i samrådet för kommande vattenförvaltningsarbete och för miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (547)
Sportfiskarna kritiska till planer på vattenuttag från Tolken i Borås kommun
Sportfiskarna är kritiska till Borås Energi och Miljös planer på uttag av vatten från Tolken för produktion av dricksvatten.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (984)
Kan vi återfå harr i Lagan?
Sportfiskarna Halland tillsammans med Sportfiskarna Region Syd ska undersöka den troligtvis utdöda harren i Lagan och en möjlig återintroduktion.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Region Syd, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1067)
Framgångsrikt arbete med havsöringen fortsätter i Uppsala län
Samverkansprojektet ”Många bäckar små” fortsätter genomföra olika fiskevårdsåtgärder med syfte att öka rekryteringen av öring i Uppsala län.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Region Mitt , Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (1006)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv