Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Laxens dag i fritt strömmande Rönne å
Den 30 maj arrangerade Sportfiskarna laxens dag i Rönne å. Aktiviteten innefattade bland annat flytt av lax till forsarna uppströms kraftverken i Klippan.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1816)
Biologer fortbildades i biotopkartering
Fem av Sportfiskarnas medarbetare gick nyligen en kurs i den nya fördjupande metoden Biotopkartering vattendrag 2:0.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Fiske i Värmland | Tags: | View Count: (871)
Nej till kaolinbrytning vid Rönne å
Mark- och miljööverdomstolen sa idag nej till brytning av kaolinlera vid Billinge och naturområdet Jällabjär intill Rönne å.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Malmö | Tags: | View Count: (1389)
Debatt: Unik chans för Jämtkraft att tänka om och skrota planerna för Långforsen
Sportfiskarna går återigen in i debatten om Långforsen i älven Långan i Jämtland. Läs vårt inlägg som publicerats på Östersundspostens debattsida.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (931)
Välbesökt seminarium om lax, fiske och fiskevård i Rönne å
Sportfiskarna tillsammans med Klippans kommun och lokala sportfiskeklubbar arrangerade den 9 april ett seminarium om utveckling av fisket och vattenvården i Rönne å.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1367)
375 386 skrev på för vattendirektivet
Namninsamlingen för vattendirektivet är nu avslutat: totalt 375 386 människor skrev på. Ett stor tack till alla som skrev på, delade och spred insamlingen!
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1423)
Viktigt: skriv på för att skydda våra vatten
Vattendirektivet, en av EU:s viktigaste miljölagar, ska ses över under 2019. Du kan nu skriva till EU-kommissionen och kräva att lagen fortsätter att vara ett starkt skydd för våra vatten.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening | Tags: | View Count: (1326)
Omfattande biotopvård har genomförts i Moraån
För första gången har nu fiskevårdsåtgärder genomförts uppströms Järnadammen i Moraån. Åtgärderna är ett första steg för att restaurera miljön i vattendraget uppströms dammen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1335)
Ja till att avveckla kraftverk i Gnarpsån
Mark- och miljödomstolen har godkänt Nordanstigs kommuns ansökan om att riva två kraftverksanläggningar i Gnarpsån. Arbetet med avveckling kan nu påbörjas och forssträckor återskapas.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (2277)
Välkomna på laxkonferens i Luleå
Den 20 och 21 mars kommer laxens framtid och laxförvaltning i Östersjön att diskuteras på en konferens i Luleå arrangerad av projekt "Laxförvaltning för framtiden".
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Förening, Nyheter förstasidan | Tags: | View Count: (1100)

Nyhetsarkiv