Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Centerpartiet motarbetar vattenförvaltningen
Centerpartiet vill att regeringen ingriper mot vattenmyndigheternas åtgärdsplaner då man anser att det blir för dyrt för olika verksamhetsutövare.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1170)
Sportfiskarnas synpunkter på planerna för åtgärdsarbetet i vatten
Sportfiskarna har lämnat synpunkter i samrådet för kommande vattenförvaltningsarbete och för miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (368)
Sportfiskarna kritiska till planer på vattenuttag från Tolken i Borås kommun
Sportfiskarna är kritiska till Borås Energi och Miljös planer på uttag av vatten från Tolken för produktion av dricksvatten.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (721)
Kan vi återfå harr i Lagan?
Sportfiskarna Halland tillsammans med Sportfiskarna Region Syd ska undersöka den troligtvis utdöda harren i Lagan och en möjlig återintroduktion.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Region Syd, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (784)
Framgångsrikt arbete med havsöringen fortsätter i Uppsala län
Samverkansprojektet ”Många bäckar små” fortsätter genomföra olika fiskevårdsåtgärder med syfte att öka rekryteringen av öring i Uppsala län.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Region Mitt , Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (798)
Sportfiskarna jobbar med id
Sportfiskarna inventerar och kartlägger lokaler för id. Arten har ett åtgärdsprogram. Har du sett id leka i vår kan du hjälpa oss i arbetet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Region Mitt , Strömmande vatten | Tags: | View Count: (797)
Lax och öring ska åter till Nolån
Nolån i Rolfsåns vattensystem ska få tillbaka lax och öring. Läs den inspirerande berättelsen!
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (1113)
Damm utriven i Valstaån  
I mitten av februari genomfördes den första dammutrivningen i Sportfiskarnas projekt Fritt fram i Mälarmynnande vattendrag 2.0.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt , Fiskekort nyheter | Tags: | View Count: (1359)
Tusentals våtmarker inventeras inför restaurering
Inventeringen ska ligga till grund för kommande åtgärder för att förbättra vattenmiljön i områdets vattendrag vilket gynnar sportfisket.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Väst | Tags: | View Count: (1158)
Sportfiskarna söker restaureringsexpert till Mörrumsån
Sportfiskarna Region Syd söker aktör för att genomföra vattenvårds- och restaureringsarbete i Mörrumsån inom projektet LIFE CONNECTS.
Läs mer »
Kategorier: Region Syd, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (885)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv