Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Brattorpsån i Göta älv har biotopkarterats för framtida fiskevårdsinsatser
Sportfiskarna har biotopkarterat Göta älvs biflöde Brattorpsån.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst, Fiske i Värmland | Tags: | View Count: (515)
Havsöring och flodpärlmussla i Västra Götaland gynnas i fleråriga projekt
Sportfiskarnas Göteborgskontor har sedan 2013 arbetat med två projekt som fokuserat på öring och flodpärlmussla.
Läs mer »
Kategorier: Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst, Miljö | Tags: | View Count: (637)
Fiskevård pågår i Ettaks strömmar, Tidan
Under de gångna åren har det utförts fiskevårdsinsatser i Ettaks strömmar, Tidan.
Läs mer »
Kategorier: Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Miljö, Fiske i Värmland, Region Väst | Tags: | View Count: (618)
Biotopvård för öring i Önnarp/Nordsjöbäcken
I ett samarbetsprojekt med EnviroPlanning håller Sportfiskarna på med ett biotopvårdsprojekt i ett biflöde till Ätran, högt upp i Ätrans avrinningsområde.
Läs mer »
Kategorier: Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (254)
Välkommen på uppstart av restaureringsprojektet LIFE CONNECTS i Mörrum
Måndagen 9 december lanseras LIFE CONNECTS, ett av Europas största vattenvårdsprojekt, vid Mörrums Kronolaxfiske och Marieberg kraftstation.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Malmö, Region Syd | Tags: | View Count: (624)
Nationell plan för vattenkraftens omprövning är presenterad
Den 1 oktober lämnade HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen för hur vattenkraften ska anpassas efter modern miljölagstiftning.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (386)
Restaurering i Vitsån förbättrar för havsöring
Inom EU-projektet Retrout har en sträcka i Vitsåns övre delar restaurerats. I och med restaureringen skapades flertalet nya leknackar och fina uppväxtplatser.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (909)
Domslut om Ejforsen kan tillåta vattenkraftutbyggnad i skyddad älvsträcka
En ny dom i Mark- och miljööverdomstolen kan i värsta fall innebära vattenkraftutbyggnad i en skyddad älvsträcka i Västerdalälven.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1092)
90 miljoner till vatten- och fiskevård i Jämtlands och Gävleborgs län
Länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län har gemensamt fått 90 miljoner kr för vattenmiljö- och fiskevårdsinsatser i älvarna Gimån, Ljusnan och Voxnan.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (604)
Katastrofal torka på Gotland - men Sportfiskarna jobbar för mer vatten
Fjolårets extremvarma sommar har tyvärr följts av ännu ett nederbördsfattigt år. Flera torrår i rad får allvarliga konsekvenser för återväxten för alla fiskarter i sötvatten.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (687)

Nyhetsarkiv