Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Sportfiskarna har inventerat havsnejonöga i Lärjeån
Sportfiskarnas inventering av havsnejonöga i Lärjeån 2020 gav nedslående resultat.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (800)
300 000 i fiskeavgift för torrläggning av Åvaån
Naturvårdsverket som äger två dämmen i Åvaån får nu betala 300 000 kronor i fiskeavgift för att ån torrlades sommaren 2019.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Tags: | View Count: (2282)
Fria vandringsvägar vid Hargs bruk
Sportfiskarna och Upplandsstiftelsen bygger i vinter ett omlöp för att möjliggöra lekvandring förbi en damm vid Hargs bruk. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Tags: | View Count: (1010)
Ny statlig utredning allvarligt hot mot strandskyddet
Sportfiskarna och andra miljöorganisationer är starkt kritiska till utredningens förslag som riskerar att kraftigt försämra skyddet av känsliga vattenmiljöer.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum | Tags: | View Count: (981)
Hur hållbar är vattenkraft? Bidra med dina synpunkter!
Just nu kan du lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag på bland annat nya hållbarhetskrav på vattenkraften.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (792)
Stor skillnad mellan överlevnaden hos vild och odlad laxsmolt
Forskningsresultat från studier i Dalälven visar nu tydligt hur mycket bättre vild smolt kan klara sig än odlad.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1203)
Skärjån restaureras – öringen ska tillbaka
I det värdefulla kustvattendraget Skärjån som rinner på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland har en ambitiös restaurering inletts nu i höst.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening, Region Norr | Tags: | View Count: (1478)
Sportfiskarna inventerar vandringshinder i Göta älvs vattensystem
Vägövergångar är i fokus när Sportfiskarna under hösten inventerar vandringshinder i Göta älvs vattensystem.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (926)
Mycket fiskevård från Sportfiskarna inom Göteborgs stad 2020
Som vanligt har Sportfiskarnas insatser i vattendragen kring Göteborg varit omfattande.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (1048)
Miljöanpassning av vattenkraften – hur kommer det att funka?
Den svenska vattenkraften få moderna miljövillkor. Men vad innebär det? Sportfiskarnas sakkunniga Christina Lindhagen förklarar. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1916)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv