Sportfiskarna satte fokus på överfisket under Havs- och vattenforum

Sten-HaV-forum-2-fot...
Foto: Markus Lundgren / Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm konstaterar att ett politiskt sanktionerat överfiske decimerat flertalet kommersiellt fiskade bestånd längs Sveriges kuster.
Under tisdag och onsdag samlades 350 vattenvårdsintresserade i Göteborg för den årliga konferensen Havs- och vattenforum.

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit och miljö- och klimatminister Isabella Lövin inledningstalade på den årliga stora vattenkonferensen i Göteborg. Miljö- och klimatministern lade fokus på hållbart fiske och lyfte fram de förslag som i regeringens januariavtal syftar till att skydda våra marina miljöer från bottentrålning, med ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden som en del i detta.

Under tisdagen presenterade också Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm förbundets syn på förvaltningen av våra gemensamma fiskresurser. Fokus låg på den otroligt dåliga förvaltning som genom politiskt sanktionerat överfiske decimerat de flesta kommersiellt fiskade bestånd längs Sveriges kuster. Ett illustrativt exempel var torskbeståndet i Kattegatt, där den vetenskapliga rådgivningen för fångstkvot överskridits samtliga år under 2000-talet. De senaste decenniernas kraftiga ökning av säl- och skarvbestånden, utflyttning av den svenska trålgränsen samt det trålfria Öresund och dess starka fiskbestånd var andra ämnen i Sportfiskarnas presentation.

Både miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Sportfiskarnas generalsekreterare belyste också problemen för Östersjötorsken. Utöver ett historiskt överfiske är Östersjöns östra torskbestånd drabbat av en utbredd syrebrist både i två av torskens tre lekområden och på viktiga födosöksområden. Dålig tillväxt och kondition har i kombination med det historiskt höga fisketrycket genererat ett småväxt och magert dvärgtorskbestånd. Dessutom sprids parasiter från den kraftigt expanderande sälstammen till torsken.

Nyligen presenterade Internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd inför kommande års fiske i Östersjön. Råden beställs av EU-kommissionen och ligger till grund för kommande års kvoter, som beslutas av EU:s fiskeministrar i början av oktober. För det krisande östra torskbeståndet är rådet ett fiskestopp 2020. Samtidigt meddelade regeringen nyligen att Sverige driver på för ett fiskestopp redan under perioden 1 juli – 31 december 2019, ett stopp som Sportfiskarna tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF bad om i en skrivelse till regeringsföreträdare i april.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv