Nytt kortfiskevatten öppnar på Gotland

narsaan_fiske_800
Foto: Joakim Lyander / Närsån erbjuder ett fint och lättillgängligt fiske efter flera arter.
I ett nära samarbete med fiskerättsinnehavarna har Närsån på södra Gotland nu öppnat för sportfiske.

Med anledning av bristen på tillgängliga fiskevatten inne på ön och en allt högre efterfrågan sökte Sportfiskarnas regionkontor i Visby under 2018 projektmedel med syftet att tillgängliggöra fler fiskevatten. Öppnandet av sportfiske i Närsån är nu det första resultatet av satsningen. Arbetet med att öppna fler kortfiskevatten fortskrider i nära samverkan med lokala fiskerättsägare.

Gotland är vida känt för sitt fina havsöringsfiske längs kusten som varje år lockar sportfiskare från när och fjärran. Kustfisket på ön omfattas av det fria handredskapsfisket men vill man däremot leta sig inåt landet för att fiska i något av Gotlands sötvatten gäller andra villkor.

I öns grunda sjöar, vattendrag och vattenfyllda kalkbrott och grustag är fisket enskilt- eller samfällt ägt vilket betyder att man som fiskare måste ha ett tillstånd från samtliga fiskerättsinnehavare för att få fiska. Vanligen löses detta enklast genom att fiskerättsinnehavare upplåter fisket genom fiskekortsförsäljning.

På Gotland är dock denna typ av förvaltning av fiskevatten en underutvecklad företeelse med endast ett par vatten som är tillgängliga genom fiskekortsförsäljning. Möjligheterna är dock betydligt större än så och potentiella kortfiskevatten finns det gott om på ön.

fiskeregler_narsaan_...
Foto: Joakim Lyander / Informationsskyltar med fiskeregler på plats!

Men nyligen bankades skyltarna på plats och därmed öppnade det första projektfinansierade kortfiskevattnet på ön upp för allmänt fiske! Fiskevattnet i fråga är en sträcka av 2,4 km i den nedersta delen av Närsån som mynnar ut i Östersjön på Gotlands sydöstra kust. Genom ett par samrådsmöten och stöd från projektledare från Sportfiskarna har markägarna längs ån enats om att upplåta fisket genom att sälja fiskekort.

-Det är känns bra att vi lyckats förmedla problematiken kring bristen på tillgängliga fiskevatten på ön som lett till öppnandet av den här kortfiskesträckan. Vi har mötts av positiva och engagerade markägare här ute i När som brinner för utvecklingen av bygden, vilket underlättat en hel del. Förhoppningsvis kan detta exempel ge ringar på vattnet så att fler fiskevattenägare runt om på ön är beredda att upplåta sina vatten för alla som vill utöva sitt fiskeintresse, berättar Joakim Lyander, projektledare på Sportfiskarnas regionkontor i Visby.

Fiskekortsprojektet är finansierat via medel från Europiska Havs- och Fiskerifonden och Leader Gute.

Korta fakta om fiskesträckan i Närsån:
Cirka 2,4 km av ån är upplåten för fiske och längs med hela sträckan finns lättillgängliga fiskeplatser direkt från åkanten. Fisket i ån passar allt från barnfamiljer till mer erfarna sportfiskare. Nedersta delen av sträckan vid Närsakar lämpar sig även för fiskare med nedsatt rörelseförmåga.

Vanliga fiskarter i ån är gädda, abborre, id, sutare, sarv och silverruda.

OBS! I ån råder det total catch and release på alla fångade gäddor och öringar. Tänk på att förvissa dig om vilka regler som gäller innan du börjar fiska. Mer info hittar ni på skyltarna vid ån, vid återförsäljarna av fiskekorten samt på  www.nar.se och www.lau.se.

Fiskekort säljs på Jaktia Visby, Follingboväg 78, och på Gangvidefarm och ICA Närbodi i När.

 

loggor_narsaan_800

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv