Årsstämma Sportfiskarna distrikt Väst 13/3 2019

bilder_gbg/Havsöring...
Årsstämma för Sportfiskarnas distrikt Väst onsdag 13/3 2019. Foto: Markus Lundgren.

Sportfiskarnas distrikt Väst avhåller distriktsårsmöte onsdagen den 13 mars 2019, kl.18.00 på Sjölyckan, Göteborg.

Samtliga direktanslutna medlemmar och ett ombud från varje till distriktet ansluten klubb/förening kallas härmed till årsmötet. Rösträtt vid distriktsårsmötet har endast individuellt anslutna (direktanslutna) medlemmar vilka har sin hemadress inom distriktets upptagningsområde – d.v.s. före detta Göteborgs och Bohus län plus Kungsbacka kommun, samt de som har distriktstillhörighet, i Sportfiskarna Väst, beviljad av förbundet. Varje förening/klubb har en röst och föreningens ombud måste vara individuellt ansluten till förbundet för att kunna utöva rösträtten. Detta innebär att ett föreningsombud har två röster, en röst för klubben och en röst för sig själv.

OBS! Såväl klubbavgiften som medlemsavgiften skall vara betald för att få delta och rösta på årsmötet. Alla deltagare skall därför medföra giltigt medlemskort som styrker rösträtten. Röstning med fullmakt för annan medlem är inte tillåtet.

Datum: Onsdagen den 13 mars 2018.
Tid: Kl. 18.00.
Plats: Sjölyckan, Göteborg.
Program: Årsmötesförhandlingar, stadgeenliga ärenden
Servering: kaffe & fika

Dagordning, verksamhetsberättelse, styrelsens ev. förslag och valberedningens förslag till personval samt verksamhetsplan för 2019 har mailats ut till alla anslutna fiskeklubbar.

 

 

Kategorier: Fiske i Göteborg, Förening | Taggar: |

Nyhetsarkiv