Rapport från nationellt Atlantlaxseminarium

Laxens_aar_Jakob_Gra...
Foto: Benny Lindgren / HaV:s generaldirektör Jakob Granit inviger Laxens år 2019.
Under torsdagen arrangerade Havs- och vattenmyndigheten ett seminarium i Göteborg med fokus på Atlantlax, samtidigt som Laxens år 2019 invigdes av myndighetens generaldirektör.

Det var en mycket välarrangerad konferens med fokus på det svenska Atlantlaxbeståndet som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arrangerade tidigare i veckan. Fokus låg på laxens beståndssituation, översyn av nationella bestämmelser för det svenska laxfisket på västkusten och ett utkast till svensk plan för västkustlaxen 2019–2024.
Erik Degerman och Ida Ahlbeck Bergendahl, forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, konstaterade att man ser en radikalt försämrad överlevnad till havs. Detta trots att havsfisket efter Atlantlax har minskat kraftigt sedan början av 90-talet. En bidragande orsak tros vara att det är färre djurplankton och kräftdjur i Norska havet de senaste 15 åren. Därtill har makrill och andra arter spridit sig norrut, troligtvis på grund av ett varmare hav orsakat av klimateffekter, vilket har orsakat en större konkurrens om födan. Från att man tidigare har haft en återvandring av lax till åarna på 12 %, är man nu nere på en tredjedel och antalet smålaxar har minskat. 54 % av de svenska åarnas bestånd är över biologiskt säkra gränser.

Havs- och vattenmyndighetens utredare Håkan Carlstrand och Martin Rydgren presenterade under dagen ett förslag på nya laxfiskeregler i vattendragen. Förslaget kommer att komma ut på remiss första kvartalet 2019 och därefter kommer myndigheten även se över bestämmelserna på kusten. Bland de förslag för ändrade älvregler som förväntas finnas med i remissutskicket kan nämnas justering av fisketid för att reducera fångsterna av främst storlax, förbud mot fångst av vildlax i Lagan och Göta älvs huvudfåror samt Nissan, en bag limit om två fiskar samt eventuellt maximimått på 80–90 cm för vissa vattendrag där beståndet inte uppnår god reproduktiv kapacitet. En fråga som Sportfiskarna lyfte under mötet var problemet med nätfiske i delar av Göta älv. Även nätfisket i Laholmsbukten diskuterades även om kustfisket inte berördes i den här översynen av regleringar.

–Vi är glada över att fokus sätts på Atlantlaxen. Vårt intensiva fiskevårdsarbete på västkusten baseras mycket på lax och havsöring, men är också beroende av att myndigheterna ser över problematik med exempelvis mängdfångande redskap och vandringshinder, säger Sportfiskarnas regionchef Per-Erik Jacobsen.

Under dagen presenterades också länsstyrelsens arbete med miljöanpassad tillsyn av dammar och kraftverk, projektet ”Fri vandring av lax i Rönne å” samt en historisk tillbakablick på laxfisket i Halland. I slutet av dagen invigde HaV:s generaldirektör Jakob Granit formellt Laxens år 2019, som är en del av International Year of the Salmon där fokus är att under 2019 lyfta laxens tidvis problematiska situation på norra halvklotet. Sportfiskarnas biträdande generalsekreterare Anders Karlsson presenterade de aktiviteter som förbundet avser genomföra ute i landet under 2019, något vi kommer att återkomma till.

Läs mer om Laxens år här:

Year of the Salmon

Havs- och vattenmyndighetens infosida om Laxens år.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv