Hjälp till att rapportera in vattenlevande arter

svartmunnad_ijssel_8...
Foto: Bengt Olsson / Svartmunnad smörbult sprider sig, det är därför viktigt att rapportera in nya fångster!
Chansen är väl stor att du som är sportfiskare tillbringar semestern i närheten av vatten? Förutom att fiska kan du även bidra till att öka kunskapen om olika vattenlevande arters utbredning genom att rapportera in dina fynd.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns webbfunktion, Rappen, där du kan rapportera dina fynd av olika arter direkt till Artdatabanken.  Du behöver inte ha exakt koll på vilken art du hittat eller fångat då forskarna tar hand om alla bidrag och artbestämmer dem.

Viktigt att ha koll på invasiva arter
Ett exempel på en art som det är viktigt att öka kunskapen om är svartmunnad smörbult. Denna invasiva art sprider sig nu runt den svenska kusten och kommer sannolikt även att etablera sig i våra kustnära vattendrag och sjöar. Ett annat exempel på en främmande fiskart som det är viktigt att hålla koll på är indianlaxen. I fjol invaderades ett antal västkuståar, bland annat Ätran, av indianlax som gick upp för att försöka leka och därmed konkurrera med inhemsk lax och öring. Indianlaxen som egentligen hör hemma i Stilla havet är inplanterad i norra Ryssland och har därifrån spridit sig till Nordnorge och vidare söderut. Andra främmande arter som det är viktigt att ha koll på är växter som sjögull och smal vattenpest. Även observationer av marina däggdjur som valar, delfiner och framförallt den sällsynta tumlaren, är viktigt att få in.

rappen_800
Foto: Havs- och vattenmyndighetens webbsida

Enkelt att rapportera
Ta en bild, hämta GPS-koordinat och fyll i ditt namn, telefonnummer eller e-postadress. Om du vet vad det är för art kan du ange det. Rappen hjälper dig annars att hitta rätt art. Är uppgifterna korrekta vid inrapporteringen får du en bekräftelse via e-post. Du kan lägga upp bilder vid ett senare tillfälle om du till exempel fotograferat med en annan kamera än den som finns i mobilen. Mer information och instruktioner finns i Rappen.

Om Rappen
Rappen är ett utvecklingsprojekt som startade 2015 för att testa medborgarforskning (citizen science) av vattenlevande organismer. I Rappen finns information och bilder som underlättar rapporteringen tillsammans med instruktioner om hur du ska fotografera. Hittar du inte din art i Rappen eller är osäker på vilken art det gäller kan man ändå rapportera. Projektet Rappen startades av Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen Värmland och Göteborgs universitet. I projektorganisationen ingår också Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Naturhistoriska riksmuseet, Kolmårdens djurpark och Harbour Porpoises around Kullaberg (HAKU).

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv