Påminnelse: delta i novemberdebatten

Novemberdebatten

Just nu pågar årets novemberdebatt där du kan du tycka till om Storfiskregistret, om regler, om viktgränser eller något helt annat.

Under året har vi fått många fina svenska rekord. Inte minst i havet har det fångats superfångster av alla de slag. Drygt 1 100 fiskar har registrerats. Något färre än förra året, men i stället en rolig spridning av både väntade och oväntade arter. Storfiskregistret fortsätter att vara en fantastisk källa till kunskap. Nu kan du bidra till att utveckla Storfiskregistret genom att delta i novemberdebatten.

Ämnet är helt fritt, men Sportfiskarnas storfiskregistrerare Nicka Hellenberg har gett ett par små uppslag. Vill du diskutera något helt annat är det givetvis välkommet.

HÄR KOMMER DU DIREKT TILL DEBATTEN SOM HÅLLS PÅ FISKESNACK.COM UTAN KRAV PÅ INLOGGNING

VIKTGRÄNSER
Viktgränserna är en ständigt återkommande diskussion. Min och Sportfiskarnas inställning är att de flesta viktgränser inte bör justeras om det inte finns särskilda skäl för det. Med samma viktgräns under lång tid får vi en mer rättvis statistik. Och bara för att en viss fisk plötsligt lokaliseras och fångas i ett vist vatten eller en viss del av havet så betyder det inte att dessa är representativa för artens som helhet. Tyck till!

LÄNGDMÄTNING
Vi valde att spika längdmätning för att registrera de stora arterna och hälleflundra och håkäring. Den senare fångas allt oftare och vi vill undvika att den lyfts upp i båten i onödan. Mätning vid båtsidan fungerar fint, och skonar fisken! Vad tänker du om det?

ANMÄL FISKEN
Så här brukar ja skriva varje år. Jag upprepar mig gärna: Som vanligt vill jag åter slå ett slag för att du, eller dina fiskefränder, ska bli bättre på att rapportera vanliga fiskar, som gös, gädda, öring och lax. Eller varför inte karp, röding och harr? Metespecialister och havsfiskare är energiska anmälare, medan predatorexperter och andra ignorerar Storfiskregistret. Det beror till viss del på att många vill dölja sina fångstvatten, men också på att det viktiga är att synas i andra forum. Hur ska vi kunna locka till fler anmälda storfiskar av nämnda arter?

SANNINGEN FRAMFÖR ALLT
Tyvärr händer det lite titt som tätt att fiskar anmäls från fel vatten. Det är förståeligt att man vill skydda sitt fiskevatten, men då bör man kanske överväga att låta bli att stoltsera med den fångade fisken i offentlighetens ljus också. Att bidra till Storfiskregistret är bra. Att bidra med felaktiga uppgifter förstör databasens användbarhet. Hur ska vi kunna komma till rätta med detta?

FILM SOM VITTNE?
Reglerna för storfiskregistrering och i synnerhet rekordanmälan bygger på att man ska ha ett vittne till fångst och vägning/mätning. Många fiskar dock på egen hand. För ”vanliga” registreringar finns det ofta ingen anledning att underkänna en fisk för att vittne saknas, så länge allt i övrigt är i sin ordning och foton etc är av god kvalitet. Under året blev det en liten diskussion kring det förfarande som ledde till nytt godkänt rekord på kanadaröding, då fångstmannen hörde av sig i förväg och undrade om det skulle gå att anmäla en eventuell rekordfisk om det fanns filmmaterial istället för vittne, då denne fiskare tänkt fiska ensam. Efter att också en rekordtung fisk fångats och en stor del av förloppet fångats på film fick Sportfiskarnas rekordgranskningskommitté en del att fundera över. I det här fallet valde vi att godkänna rekordet. I en modern och uppkopplad tid är det kanske så här det allt oftare kommer se ut. Eller är det fel spår? Vad tycker du?

FISKAR SOM INTE GÅR ATT REGISTRERA
Kom också ihåg att om du får en art som vi inte registrerar hos Sportfiskarna kan du alltid bidra genom att rapportera ding fångst till ArtDatabanken på webbplatsen www.artportalen.se. Vi sportfiskare kan bidra med massor av värdefull information. 

Låt oss ha en givande och trevlig höstdebatt. Låt oss hålla debatten på en trevlig och seriös nivå.  Jag blandar mig i debatten i mån av tid och behov, annars är ordet ditt. Och ordet är fritt, så länge det har en god ton. Väl mött!

Hösthälsningar och önskan om stora fiskar av alla de slag: Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare.

HÄR KOMMER DU DIREKT TILL DEBATTEN SOM HÅLLS PÅ FISKESNACK.COM UTAN KRAV PÅ INLOGGNING  
 

 

Kategorier: Storfiskregistret, Fiske | Taggar: |

Nyhetsarkiv