Förbättrade lekmöjligheter för fisk på Östra lagnö


Foto: John Kärki / Den avklippta vassen kommer senare att brännas.

Sportfiskarna har skapat 10 000 kvadratmeter lekyta för vårlekande fisk genom att klippa vass i skärgårdsmaren Storviken på Östra Lagnö i Stockholms skärgård.

-Grunda, avsnörpta vikar, så kallade flador, ger gynnsamma förutsättningar för lek och uppväxt för bland annat gädda, abborre och id. I ytterskärgården är sådana miljöer sällsynta och att förbättra och utöka lekområdena kan få stor betydelse för de lokala fiskbestånden, berättar John Kärki, fiskevårdare på Sportfiskarnas Mälardalskontor.

Storviken åtgärdades av Sportfiskarna första gången under 2012. Då grävdes mynningen upp ut till Svartlögafjärden för att möjliggöra fiskvandring och vassen i viken slogs av. Nu har fiskens lekområde i viken alltså utökats med 10 000 kvadratmeter. Vassen planeras nu att klippas under tre år i rad framöver för att bibehålla lekområdet.

-En planerad åtgärd från 2012 som man ännu inte lyckats få till stånd, är även att få till bete av vikens norra delar för att på naturlig väg hävda en öppen strandäng. Vi hoppas på sikt få till finansiering och övrigt som krävs för att få hit betesdjur, säger John Kärki.

Åtgärden på Östra Lagnö är viktig för hela området då rekrytering av rovfisk längre ut i skärgården varit sviktande de senaste åren. Fler skyddade grunda vikar behöver tillgängliggöras för att stärka bestånden av rovfisk i Stockholms skärgårds yttre delar. Inne i vikarnas skyddade miljöer med uppvärmt vatten kan rom och yngel utvecklas och tillväxa snabbare och därigenom bättre klara bland annat konkurrensen från spigg. Både gädda och abborre  är mycket sårbara mot spigg under den första levnadsmånaden.

Projektet är ett samarbete mellan Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och Leader Stockholmsbygd.

Här kan du läsa en nyhet om första åtgärden i Storviken under 2012: Fiskevårdsåtgärder klara på Östra Lagnö

Här kan du läsa mer om abborrens status längs ostkusten: Sammanfattning av Sportfiskarnas seminarium Kustabborre.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |

Nyhetsarkiv