ICES föreslår 18 % minskad laxkvot för Östersjön

laxhuvve_800
Foto: Bengt Olsson
Forskarna på Internationella havsforskningsrådet, ICES, har nu kommit med den årliga rekommendationen för nästa års fångstkvoter för lax i Östersjön. Forskarna varnar återigen för riskerna med blandbeståndsfiske. Nu tillkommer utbrottet av M74 som en faktor som påverkar beräkningarna.

Varje år ger forskarna en statusrapport för östersjölax och beräknar hur stor fångsten från det kommersiella yrkesfisket bör vara för att fisket ska ligga på en hållbar nivå. Likt i fjol föreslår forskarna att det totala uttaget av lax från Östersjön ska vara 116 000 laxar. Efter reducering från denna summa av bland annat ökande falskrapporterade fångster, icke rapporterad fångst, och sälskadad fisk innebär detta en fångstkvot (TAC) på cirka 78 900 laxar. Den nuvarande kvoten för yrkesfiskarna i Östersjön ligger på 95 928 laxar och forskarnas rekommendationer är alltså en minskning med cirka 18 %.

-Forskarnas rådgivning har de senaste åren gett ett positivt resultat och merparten av Östersjöns vildlaxbestånd visar nu tendenser till återhämtning. En viktig del i årets rapport är att en ökning av laxsjukdomen M74 kan påverka deras beräkningar. Senast sjukdomen låg på årets nivåer var på tidigt 2000-tal och ledde då till en märkbar försvagning av de olika vildlaxbestånden. Nu gäller det att följa utvecklingen noga och följa forskarnas råd om fångstkvoter, säger Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas. 

ICES-forskarna betonar återigen i rådgivningen att Östersjölaxen består av ett antal olika älvbestånd och att fiske till havs försvårar för återhämtning av de svagaste laxbestånden. Särskilt utsatta blir de svagaste vildlaxbestånden som exempelvis Kågeälven, Rickle, Testebo och Emån.

Läs hela ICES rådgivning här.

Läs mer om laxsjukdomen M74 här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv