Sportfiskarnas gäddfabriker går på export!

Fishing-Zealand_800
Foto: Sportfiskarna / Lene Jacobsen DTU Aqua, Jimmi Spur Olsen Vordingborg Kommune, Søren Kock Laursen Guldborgsund Kommune och  Sportfiskarnas Markus Lundgren.
Fishing Zealand är en samarbetsorganisation som ska lyfta fokus på hållbar sportfisketurism och fiskevård i Danmark. Nyligen hölls deras årliga konferens, med bland annat gäddfabriker på schemat. Sportfiskarna har varit delaktiga till att det nu byggs gäddfabriker även i Danmark.

Fishing Zealand, som lanserades av Danmarks Sportfiskeförbund 2010, har tidigare visat stort intresse för Sportfiskarnas gäddfabriker och flertalet danska representanter har varit i Sverige på studiebesök. För ett år sedan anordnade Fishing Zealand en kort workshop om gäddfabriker under deras årsmöte och Sportfiskarnas projektledare Olof Engstedt var inbjuden för att berätta om förutsättningarna för att bygga en gäddfabrik. Arbetet är nu i full gång och om detta berättade Guldborgsund och Vordingborg kommuner tillsammans med DTU Aqua. Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren var på plats på Fishing Zealands konferens:

– Danmark avsätter mycket pengar till vattenvårdsarbete och det är roligt att se det stora engagemang som de danska kommunerna har i fiskevårds- och restaureringsfrågor. Extra roligt är givetvis att gäddfabrikerna går på export!

Danmark har på senare år satsat mycket pengar på restaureringsåtgärder, men också på ren fiskevård. 2014 presenterade dåvarande fiskeriansvarige minister Dan Jørgensen en vision om att främja sportfiske och sportfisketurism, bland annat genom att skydda bestånden av gädda i landet. Det viktiga bräckvattenbeståndet söder om Själland skyddas nu genom att nätfiske under en femårsperiod är förbjudet på stora lek- och uppväxtområden, samt i närliggande områden där fisken lekvandrar. Sportfisket får däremot fortsätta med ett krav på att fisken återutsätts.

Danska gäddor värderas till 1500 kr/kilo!
Bakgrunden är att gäddan pekats ut som oerhört viktig ur ett socioekonomiskt perspektiv. I en undersökning från 2013 gjord av DTU Aqua uppskattades värdet av gäddan till motsvarande ca 1500 kr per kilo gädda. Detta har man nu tagit hänsyn till, efter att precis som den svenska Havs- och vattenmyndigheten tidigare bara velat hänvisa till fiskeribiologiska skäl för att reglera fisket. Under åren 2015-2018 ska dessutom 875 miljoner kronor via den danska Naturfonden bland annat kunna finansiera uppköp av mark för utökat naturskydd längs vattendrag i Danmarks hårt jordbrukspåverkade landskap.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten | Taggar: |

Nyhetsarkiv