Vandringshinder åtgärdat i Gothemsån


Betongen i vänstra fåran har knackats bort och ersatts med natursten och grus.  Foto: Lars Vallin

I höstas rev Sportfiskarna ut ett vandringshinder i Gothemsån på Gotland. På grund av regnbrist under hösten var ån då närmast torrlagd och först nu kan man se effekterna av åtgärden.

Gothemsån är Gotlands största vattendrag med ett avrinningsområde som upptar en stor del av mellersta Gotland, eller ca 480 kvadratkilometer vilket motsvarar ungefär 15 % av öns totala yta.

I likhet med de flesta andra vattendrag på Gotland är Gothemsån kraftigt påverkad av människan. Utdikning och rätning präglar åns utseende på stora delar av sträckan ner mot havet. Olika former av dammar och kvarnanläggningar är det också gott om längs Gothemsån.

I Skäggstäde i Källunge socken ligger en sådan gammal kvarnanläggning där ett vattenhjul tidigare gav kraft för att driva den såganläggning som ligger på platsen. Vattenflödet vid kvarnen delades upp i två delar genom en gjuten barriär i mitten av ån. Den ena delen av flödet drev kvarnhjulet och den andra rann fritt över en gjuten betongplatta. Konstruktionen har förstås haft negativ inverkan på fiskvandringen på platsen. Öring har i vissa flöden haft förmåga att forcera den hårda och grunda strömmen över betongplattan men knappast några andra arter. Uppströms den gamla kvarndammen finns fina lekmiljöer för öring och andra strömlevande arter.

I höstas åtgärdade Sportfiskarna vandringshindret. Betongplattan knackades ur och ersattes med sten och grus i olika fraktioner. Hösten på Gotland var extremt torr och det var svårt att utan flöden i ån kunna bedöma resultatet. Den senaste tidens snabba snösmältning har däremot satt fart på vattnet i ån och nu flödar vattnet fint i fiskvägen.

-De stora stenarna och övrigt material som ersatt betongplattan skapar nu fina strukturer och viloplatser i vattnet vilket i stor utsträckning kommer att underlätta fiskvandring uppströms, och även göra det möjligt för andra arter än öring att forcera strömmen, berättar biologen Rickard Gustafsson.

I Sportfiskarnas arbete för ett bättre fiske, med friska fiskbestånd i friska vatten, är fria vandringsvägar ett av de viktigaste målen, vilket även går hand i hand med det som bland annat krävs för att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten.

Åtgärden i Gothemsån finansierades med hjälp av medel förmedlade av länsstyrelsen i Gotlands län.  

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Rovfiskprojekten | Taggar: |

Nyhetsarkiv