Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Fria vandringsvägar vid Hargs bruk
Sportfiskarna och Upplandsstiftelsen bygger i vinter ett omlöp för att möjliggöra lekvandring förbi en damm vid Hargs bruk. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Tags: | View Count: (1691)
Ny statlig utredning allvarligt hot mot strandskyddet
Sportfiskarna och andra miljöorganisationer är starkt kritiska till utredningens förslag som riskerar att kraftigt försämra skyddet av känsliga vattenmiljöer.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum | Tags: | View Count: (1406)
Hur hållbar är vattenkraft? Bidra med dina synpunkter!
Just nu kan du lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag på bland annat nya hållbarhetskrav på vattenkraften.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1375)
Stor skillnad mellan överlevnaden hos vild och odlad laxsmolt
Forskningsresultat från studier i Dalälven visar nu tydligt hur mycket bättre vild smolt kan klara sig än odlad.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1792)
Skärjån restaureras – öringen ska tillbaka
I det värdefulla kustvattendraget Skärjån som rinner på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland har en ambitiös restaurering inletts nu i höst.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening, Region Norr | Tags: | View Count: (2541)
Sportfiskarna inventerar vandringshinder i Göta älvs vattensystem
Vägövergångar är i fokus när Sportfiskarna under hösten inventerar vandringshinder i Göta älvs vattensystem.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (1378)
Mycket fiskevård från Sportfiskarna inom Göteborgs stad 2020
Som vanligt har Sportfiskarnas insatser i vattendragen kring Göteborg varit omfattande.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Väst | Tags: | View Count: (1875)
Miljöanpassning av vattenkraften – hur kommer det att funka?
Den svenska vattenkraften få moderna miljövillkor. Men vad innebär det? Sportfiskarnas sakkunniga Christina Lindhagen förklarar. 
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (3206)
Höjd laxkvot riskerar skada svaga laxbestånd
Sportfiskarna är starkt kritiska till EU:s fiskeministrars beslut att höja laxkvoten med 9% till 2021.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum, Region Norr | Tags: | View Count: (1744)
Upprop för rödingen i Jormvattnet i Jämtland
Lokala fiskevårdsområden kräver i ett öppet brev ett återställt lekområde i Blåsjöälven för rödingen från Jormvattnet.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1247)
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv