Kategorin : Strömmande vattenTillbaka
RSS
Åtgärder för mer öring i Kvarneån
Kvarneån på södra Gotland blev först ut i ett nytt vattenrestaureringsprojekt för att bättre lek- och uppväxtmiljöer för främst havsöringen på ön.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1446)
Naturliga flöden förbättrar vattenhushållningen
Sportfiskarna fortsätter nu att restaurera rensade, rätade och omgrävda vattendrag landet runt, vilket både gynnar fisk och förbättrar vattenhushållningen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1289)
Fiskevård funkar: öringrekord i Snärjebäcken
För tredje året i rad har åtgärder genomförts i Snärjebäcken norr om Kalmar. Uppföljning visar nu även att de tidigare åtgärderna gett ett mycket gott resultat.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (1830)
Fiskevård för havsöring i Stockholmsåar
Sportfiskarna har i sommar biotopvårdat delar av Loån och Åvaån i syfte att optimera havsöringens lek- och uppväxtmöjligheter.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (2033)
Gott om framsynt fiskevård i Gävleborgs län
Mycket är på gång i Gävleborgs län vad gäller fiskevårdsåtgärder. Några aktuella nedslag i länet visar på en imponerande bredd.
Läs mer »
Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (2209)
Nya lagen för vattenkraft klubbad – politiska viljeriktningen är nedslående
Riksdagen tog 14 juni beslut om en ny lagstiftning för vattenkraft och vattenmiljö. Regeringens proposition accepterades i sin helhet och samtliga motioner avslogs.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum | Tags: | View Count: (4487)
Ny rapport om restaurering av vattendrag med dammar
Sportfiskarna har tillsammans med WWF, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna tagit fram en rapport om restaurering av vattendrag med dammar.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (2567)
Glädjande upptäckt: lekande asp i Lövstaån
Sportfiskarnas ekolog fångade nyligen asp i Lövstaån. Den sensationella fångsten skedde vid ett provfiske under april för att inventera vårlekande arter.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske i Stockholm | Tags: | View Count: (3488)
Fiskevårdsturnén kommer till Vreta kluster, Ljungsbro 7 maj
Vattenrådet Övre Motala Ström bjuder tillsammans med Sportfiskarna in till informationskväll.
Läs mer »
Kategorier: Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Göteborg | Tags: | View Count: (1354)
Mycket oroar i lagförslag om vattenkraften – kampen går vidare
Sportfiskarna har nu gjort en konsekvensanalys av vad det nya lagförslaget innebär för vattenmiljön och åtgärdsarbetet. Det är mycket tydligt att kampen inte är över i och med den nya vattenlagen.
Läs mer »
Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Tags: | View Count: (3580)

Nyhetsarkiv